085-4862327 (dagelijks 8.00 - 22.00)

Eigen verklaringsprocedure CBR

Als het CBR uw rijbewijs ongeldig heeft verklaard, of aan de geldigheid een beperkte termijn heeft verbonden, kunt u via een eigen verklaringsprocedure vragen om een heronderzoek. De eigen verklaring kan worden aangevraagd vanaf 6 weken voor het verstrijken van de recidiefvrije periode. 

U krijgt een volledig heronderzoek, vergelijkbaar met de eerdere onderzoeken die u hebt ondergaan. Indien de deskundige opnieuw vaststelt dat u ongeschikt bent om een motorrijtuig te besturen, zal het CBR die conclusie overnemen en de ongeldigheid van het rijbewijs in stand laten.

Tegen deze beslissing van het CBR kan binnen zes weken een bezwaarschrift worden ingediend. Omdat het bezwaarschrift geen opschortende werking heeft, en daardoor uw rijbewijs ongeldig blijft, adviseren wij onze cliënten altijd om direct ook een voorlopige voorziening aan te vragen bij de rechtbank.

De bezwaar- en beroepsprocedure tegen het CBR is een uitermate ingewikkelde procedure, waarvoor deskundige rechtsbijstand door een gespecialiseerd advocaat echt noodzakelijk is. Wij raden u ten zeerste af om de procedure zelf te voeren. Het gaat immers niet om uw persoonlijke omstandigheden, maar aan de orde is slechts de vraag of de keurend arts op juiste gronden tot zijn diagnose is gekomen.

Het is van belang dat wij het rapport van de specialist kunnen weerleggen met een rapport of verslag van een tweede specialist die de conclusies uit het eerste rapport bestrijdt. Dit is evenwel geen sinecure en vereist gedegen rechtsbijstand door een gespecialiseerd advocaat.

De bij ons netwerk aangesloten advocaten hebben jarenlange ervaring met de bezwaar- en beroepsprocedures  tegen het CBR en weten precies hoe u de meeste kans hebt om uw rijbewijs weer terug te krijgen.

Wacht dan ook niet langer en meld uw zaak vandaag nog bij ons aan of neem contact met ons op.

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden