085-4862327 (dagelijks 8.00 - 22.00)

Nader uitgelegd

Eigen verklaringsprocedure

De Eigen Verklaring is een formulier met elf vragen over uw lichamelijke en geestelijke gesteldheid. U moet dit formulier invullen voor de aanvraag van een rijbewijs.

Drie soorten

Er zijn drie soorten Eigen Verklaringen:

  • Eigen verklaring
  • Eigen verklaring met Geneeskundig verslag
  • Eigen verklaring met Geneeskundig verslag voor C en D


Kopen

De Eigen Verklaring kunt u kopen bij de rijscholen, de gemeenten en de theoriecentra van het CBR. De kosten voor de eigen verklaring bedragen. De kosten bedragen ongeveer € 25,00.

Vragen

Op de Eigen verklaring vindt u de volgende vragen:

1. Hebt u last van of last gehad van epileptische aanvallen, flauwvallen, aanvallen van abnormale slaperigheid overdag of andere bewustzijnsstoornissen?

2. Hebt u last van of last gehad van evenwichtsstoornissen of ernstige duizelingen?

3. Bent u onder behandeling of onder behandeling geweest voor een psychiatrische stoornis, een hersenziekte –zoals een beroerte– of een ziekte van het zenuwstelsel?

4. Maakt u misbruik van of hebt u misbruik gemaakt van alcohol, geneesmiddelen, drugs of andere geestverruimende of bedwelmende middelen of bent u daarvoor ooit medisch onderzocht of onder behandeling geweest?

5. Wordt of werd u behandeld voor inwendige ziekten als suikerziekte, hart- en vaatziekten, verhoogde bloeddruk, nierziekte of longziekte? Of hebt u een hart- of vaatoperatie ondergaan?

6. Kunt u een arm, een hand of uw vingers niet of slechts beperkt gebruiken?

7. Kunt u een been of voet niet of slechts beperkt gebruiken?

8a. Ziet u minder goed met één of beide ogen, zelfs als u gebruik maakt van een bril of contactlenzen?

8b. Wordt of werd u behandeld door een oogarts? Of hebt u een oogoperatie of een laserbehandeling van de ogen ondergaan?

9. Gebruikt u medicijnen die volgens de bijsluiter de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden, zoals slaapmiddelen, kalmeringsmiddelen, antidepressieve middelen, antipsychotische middelen of opwekmiddelen?

10. Hebt u nog andere aandoeningen, ziekten of functiebeperkingen die het besturen van motorrijtuigen moeilijker maken?

Recidivevrije periode

Wanneer uw rijbewijs eerder ongeldig is verklaard omdat u ongeschikt bent bevonden na alcohol- of drugsgebruik, of om medische redenen, moet er sprake zijn van een recidivevrije periode van minimaal een jaar. Dit betekent dat u een jaar klachtenvrij moet zijn. Bij alcohol- of drugsgebruik vangt deze recidivevrije periode aan op het moment dat u door de politie voor het laatst bent aangehouden of het moment van onderzoek door de psychiater. Bij medische klachten gaat het om een periode van minimaal een jaar na het laatste medisch onderzoek.

Onderzoek

Wanneer eerder het rijbewijs ongeldig is verklaard, moet u eerst een nieuw onderzoek ondergaan naar de rijgeschiktheid of de rijvaardigheid. Ook aan dit onderzoek zijn kosten verbonden. De hoogte van de kosten is afhankelijk van welk onderzoek u dient te ondergaan.

Informatiebrocure onderzoek naar de rijgeschiktheid

Indien u in het kader van de Eigen verklaringsprocedure opnieuw een onderzoek naar de rijgeschiktheid moet ondergaa, adviseren wij u om uzelf terdege voor te bereiden door onze informatiebrochure te downloaden en goed te bestuderen. In de brochure leggen wij uit hoe het onderzoek naar de rijgeschiktheid verloopt, welke vragen er worden gesteld en met welke bedoeling die vragen worden gesteld. Wij bieden u inzicht in de aard en de strekking van de vragen zodat u de vragen beter kunt begrijpen.

Bezwaar en beroep

Indien het CBR onverhoopt toch mocht besluiten om het rijbewijs ongeldig te laten, kunt u tegen deze beslissing een bezwaarschrift indienen. Wij adviseren onze clienten altijd om gelijktijdig een voorlopige voorziening aan te vragen bij de rechtbank zodat de zaak op korte termijn aan de rechter voorgelegd kan worden. U moet dan wel een spoedeisend belang hebben. Indien u wenst kunnen onze gespecialiseerde advocaten u bijstaan in deze procedure.

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden