085-4862327 (dagelijks 8.00 - 22.00)

Bezwaar en beroep

Op basis van de uitkomst van het onderzoek van de deskundige, zal het CBR beoordelen of zij een eigen verklaring afgeeft. Het advies van de deskundige  is daarbij doorslaggevend. Indien de deskundige van oordeel is dat er (nog steeds) sprake is van misbruik of afhankelijkheid van alcohol of drugs of medische beperkingen waardoor de verkeersveiligheid in gevaar kan komen, zal het CBR die conclusie overnemen.

Tegen het besluit tot ongeldig verklaring van uw rijbewijs kunt u binnen zes weken na dagtekening van de beslissing bezwaar aantekenen. De bezwaargronden zullen met name inhoudelijk van aard zijn, gericht tegen het rapport van de deskundige. Het is van belang de conclusies van de deskundige onderuit te halen. Vaak is het verstandig om zelf nog een deskundige in te schakelen voor een contra-expertise of een verklaring op te vragen van de behandelend arts.

U moet er rekening mee houden dat het indienen van een bezwaarschrift geen opschortende werking heeft. Dit betekent dat het rijbewijs ongeldig blijft gedurende de bezwaarschriftprocedure. Wanneer u wilt dat de beslissing van het CBR wordt opgeschort, dient u tevens een verzoekschrift in te dienen bij de rechtbank in uw arrondissement voor een voorlopige voorziening. De rechter kan dan bepalen dat de beslissing van het CBR moet worden uitgesteld totdat op het bezwaarschrift is beslist.

Rechtsbijstand

Hoewel u ook zelf bezwaar en beroep kunt instellen tegen de beslissing van het CBR, is het vaak verstandiger om u hierin te laten bijstaan door een advocaat.

De bij ons netwerk aangesloten advocaten hebben ruime ervaring met de bezwaarschriftprocedure na ongeldig verklaring van uw rijbewijs en weten precies in welke gevallen het indienen van een bezwaarschrift zinvol is en welke bezwaar- en beroepsgronden u dient aan te voeren.

Het is daarom van belang dat u zo snel mogelijk contact met ons opneemt.

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden