085-4862327 (dagelijks 8.00 - 22.00)

Ontvangst beslissing CBR en bezwaar

Geplaatst op: 18 oktober 2013

Tegen beslisissingen van het CBR dient binnen 6 weken na dagtekening van de brief bezwaar of beroep te worden ingesteld. Wanneer deze termijn niet wordt nageleefd, dan wordt de betrokkene niet-ontvankelijk verklaard in zijn bezwaar.

Lees meer >


Welke bezwaargronden hebben kans van slagen tegen het CBR?

Geplaatst op: 28 november 2012

De CBR-procedure is behoorlijk door de wetgever “dichtgetimmerd”. Het CBR is in veel gevallen verplicht om een bepaalde beslissing te nemen bij een bepaald alcoholgehalte of een bepaalde snelheid. Dit is verder in de wet en de beleidsregels uitgewerkt.

Lees meer >


Bezwaar en beroep hebben geen opschortende werking

Geplaatst op: 09 juli 2012

Het is belangrijk voor u om te weten dat het indienen van een bezwaar- of beroepschrift geen opschortende werking heeft. U blijft dus verplicht om de kosten van de maatregel te betalen, of op tijd hiervoor een betalingsregeling aan te vragen bij het CBR. Ook blijft u verplicht om mee te werken aan de maatregel of het opgelegde onderzoek. Wanneer u niet (tijdig) betaalt, of niet meewerkt, wordt uw rijbewijs ongeldig verklaard.

Lees meer >


Voorbeeld bezwaarschrift CBR

Geplaatst op: 29 juni 2012

Bent u op zoek naar een voorbeeld van een bezwaarschrift tegen een beslissing van het CBR?

Hoewel wij het niet adviseren vanwege de ingewikkeldheid van de procedure, kunt u ook zelf een bezwaarschrift indienen tegen een besluit van het CBR wanneer u het niet eens bent met de genomen beslissing. Het CBR heeft daartoe een voorbeeld (standaardformulier) opgesteld dat u hier kunt downloaden.

Lees meer >


Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden