085-4862327 (dagelijks 8.00 - 22.00)

Bezwaar en beroep hebben geen opschortende werking

Het is belangrijk voor u om te weten dat het indienen van een bezwaar- of beroepschrift geen opschortende werking heeft. U blijft dus verplicht om de kosten van de maatregel te betalen, of op tijd hiervoor een betalingsregeling aan te vragen bij het CBR. Ook blijft u verplicht om mee te werken aan de maatregel of het opgelegde onderzoek. Wanneer u niet (tijdig) betaalt, of niet meewerkt, wordt uw rijbewijs ongeldig verklaard.

U kunt wel aan het CBR vragen om de werking van het besluit zolang op te schorten. U dient hier schriftelijk om te vragen. Weigert het CBR dit, dan kunt u een verzoekschrift indienen bij de voorzieningenrechter van de sector bestuursrecht van de rechtbank in uw arrondissement om de werking van het besluit zolang op te schorten.

Wij adviseren u echter dit niet zelf te doen, maar een gespecialiseerde advocaat te raadplegen die u in deze zaken bijstaat.

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden