085-4862327 (dagelijks 8.00 - 22.00)

Voorbeeld bezwaarschrift CBR

Bent u op zoek naar een voorbeeld van een bezwaarschrift tegen een beslissing van het CBR?

Hoewel wij het niet adviseren vanwege de ingewikkeldheid van de procedure, kunt u ook zelf een bezwaarschrift indienen tegen een besluit van het CBR wanneer u het niet eens bent met de genomen beslissing. Het CBR heeft daartoe een voorbeeld (standaardformulier) opgesteld dat u hier kunt downloaden.

Wees er wel op bedacht dat in het bezwaarschrift met name dient te gaan om de vraag of u voldoet aan de criteria voor het opleggen van een bepaalde maatregel, of dat een deskundige op de juiste gronden tot een bepaalde diagnose is gekomen. Uw persoonlijke omstandigheden, bijvoorbeeld dat u uw rijbewijs dringend nodig hebt voor uw werk, worden niet meegenomen in de bezwaarschriftprocedure.

Standaardformulier bezwaarschrift CBR

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden