085-4862327 (dagelijks 8.00 - 22.00)

Uitleg

Voor het indienen van een verzoek tot schadevergoeding is alleen nodig dat vast staat dat het door het CBR genomen besluit niet juist is geweest. Dit kan komen vast te staan wanneer het CBR of de rechter respectievelijk het bezwaar of beroep gegrond verklaard en het bestreden besluit vernietigd, maar het kan ook vast komen te staan wanneer het CBR zelf al op het initiele besluit terugkomt, al dan niet naar aanleiding van het indienen van een bezwaar- of beroepschrift.


Welk besluit

Het is voorts belangrijk om vast te stellen welk besluit van het CBR onjuist is. Dit kan het eerste besluit zijn, waarbij het CBR een bepaalde maatregel oplegt, maar meestal gaat het om het tweede besluit, waarbij het rijbewijs ongeldig wordt verklaard.
Indien het gaat om de beslissing van het CBR waarbij de verplichte deelname aan een bepaalde maatregel wordt opgelegd, bijv aan het onderzoek naar de rijgeschiktheid, dan bestaat de schade vaak hoogstens uit de kosten voor dat onderzoek, tenzij de geldigheid van het rijbewijs tevens is geschorst. In dat laatste geval kunt u dan tevens schade vorderen die u hebt geleden omdat u niet over uw rijbewijs kon beschikken.
Dit laatste kunt u ook vorderen wanneer uw rijbewijs ongeldig is verklaard, op basis van het tweede besluit dat wordt genomen naar aanleiding van het onderzoek naar de rijgeschiktheid of omdat u in de visie van het CBR niet of onvoldoende hebt meegewerkt aan de verplichte deelname aan de opgelegde maatregel.

Indienen vordering

De schadevordering wordt bij het CBR, divisie vorderingen ingediend. De schade kan worden opgegeven bij brief of in een schadestaat. In beide gevallen dient de schadevordering deugdelijk te zijn gemotiveerd en goed te zijn onderbouwd aan de hand van bewijsstukken. Het moet gaan om werkelijk geleden schade, die rechtstreeks het gevolg is van het onterecht door het CBR genomen besluit.

Rechtsbijstand

Omdat het vaak lastig is om een goed gemotiveerde en onderbouwde schadevordering in te dienen bij het CBR, adviseren wij vooraf juridisch advies in te winnen bij een gespecialiseerde advocaat. Wanneer u uw zaak bij ons aanmeldt, zullen wij u gratis doorverwijzen naar de meest geschikte advocaat bij u in de buurt.

 

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden