085-4862327 (dagelijks 8.00 - 22.00)

Procedure

Tegen alle beslissingen van het CBR kunt u bezwaar en beroep instellen, en zo nodig een voorlopige voorziening vragen aan de bestuursrechter.

Bezwaar

Wanneer u het niets eens bent met een beslissing van het CBR kunt u hiertegen een bezwaarschrift indienen. In het bezwaarschrift geeft u de redenen op waarom u het niet eens bent met de opgelegde beslissing. Het bezwaarschrift moet binnen 6 weken na dagtekening van de beslissing zijn ingediend, en mag uiterlijk de week daarna door hen zijn ontvangen. Bel daarom ook altijd na om bevestiging van de ontvangst van het bezwaarschrift te vragen. Het is belangrijk dat u in het bezwaarschrift ook de datum van de beslissing vermeld waartegen het bezwaar is gericht en dat u bij voorkeur ook een kopie van de beslissing meestuurt.

Opschortende werking

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen opschortende werking. Wij adviseren u om altijd aan het CBR te vragen om de werking van het genomen besluit zolang op te schorten totdat op het bezwaar is beslist. Zolang het CBR de werking van het besluit niet heeft opgeschort blijft u verplicht om het besluit na te leven. Dat houdt in dat u verplicht bent om tijdig de opgelegde kosten van de maatregel of het onderzoek te betalen en dat u verder verplicht bent om mee te werken, waaronder het verplicht volgen van cursussen, het meewerken aan onderzoeken, en het deelnemen aan het alcoholslotprogramma. Doet u dit niet, dan wordt uw rijbewijs direct ongeldig verklaard.
Wanneer het CBR geen opschortende werking verleend, kunt u nog wel naar de voorzieningenrechter van de sector bestuursrecht, in uw arrondissement stappen en aldaar verzoeken om de werking van het besluit zolang op te schorten. Dit kan alleen in spoedeisende gevallen.

Beroep

Het CBR zal naar aanleiding van het door u ingediende bezwaarschrift een beslissing nemen. Dit kan zijn dat het bezwaarschrift gegrond is. In dat geval hebt u gelijk gekregen en zal het besluit worden vernietigd. In procedures tegen het CBR wordt naar schatting slechts 5% van de bezwaarschriften gegrond verklaard!
Wanneer het bezwaarschrift ongegrond wordt verklaard, kunt u tegen deze beslissing binnen 6 weken na dagtekening beroep instellen bij de bestuursrechter. Opnieuw geeft u de redenen om waarom u het niet eens bent met de beslissing van het CBR (de beslissing naar aanleiding van het door u ingediende bezwaarschrift). Vergeet ook hier niet om een kopie van de beslissing op bezwaar mee te sturen.
Vervolgens zal de rechtbank u oproepen voor een zitting. Op die zitting mag u het beroepschrift nader toelichten.

Hoger beroep

Wanneer u het ook niet eens bent met de beslissing van de rechtbank, dan kunt u daartegen nog in hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Daartoe dient u wederom binnen 6 weken na dagtekening van de beslissing van de rechtbank een hoger beroepschrift in bij de Raad van State. In het hoger beroepschrift geeft u de redenen op waarom u het niet eens bent met de beslissing van de rechtbank. Een kopie van de uitspraak van de rechtbank dient meegestuurd te worden.

Rechtsbijstand

Als u dit leest, begrijpt u al dat de procedure om bezwaar en beroep in te stellen tegen een besluit van het CBR niet eenvoudig is. En dan hebben wij het nog niet eens over de inhoudelijke procedure. Slechts bepaalde verweren hebben kans van slagen. U kunt bijvoorbeeld niet aanvoeren dat u dit de eerste keer was, dat u nog niet bent veroordeeld door de strafrechter of dat u juist al wel gestraft bent en door de maatregel dubbel wordt bestraft. Ook uw persoonlijke omstandigheden tellen niet mee in de procedure tegen het CBR. U doet er daarom verstandig aan u te laten bijstaan door een gespecialiseerde advocaat, die weet hoe de procedure werkt en welke gronden u kunt aanvoeren. Alleen dan heeft u de zekerheid dat u echt iets kunt beginnen tegen het CBR. Meld daarom uw zaak vandaag nog bij ons aan.

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden