085-4862327 (dagelijks 8.00 - 22.00)

Alcoholslotprogramma

Geplaatst op: 15 juni 2012

Het alcoholslotprogramma mag sinds 10 april 2015 niet meer worden opgelegd.

De bij ons netwerk aangesloten advocaten hebben ervaring met de mogelijkheden om het alcoholslotprogramma aan te vechten en weten precies in welke gevallen het indienen van een bezwaarschrift zinvol is.

Het is daarom van belang dat u zo snel mogelijk contact met ons opneemt.


Educatieve Maatregel Gedrag en Verkeer (EMG)

Geplaatst op: 15 juni 2012

De Educatieve Maatregel Gedrag en Verkeer (EMG) is een cursus waarin u leert hoe u zich moet gedragen op de weg en hoe u uw motorrijtuig dient te beheersen. Het CBR verplicht u tot deelname indien uw rijgedrag daartoe volgens de politie aanleiding heeft gegeven. U moet daarbij denken aan het herhaaldelijk vertonen van ongewenst rijgedrag of forse snelheidsovertredingen binnen de bebouwde kom.

Tegen het besluit van het CBR tot verplichte deelname aan de EMG bestaat de mogelijkheid om een bezwaarschrift in te dienen. Het is daarom van belang dat u zo spoedig mogelijk na ontvangst van het besluit contact opneemt met een gespecialiseerde advocaat die u uitgebreid kan informeren over de verschillende bezwaarmogelijkheden.

De bij ons netwerk aangesloten advocaten hebben jarenlange ervaring met de EMG en weten precies in welke gevallen het indienen van een bezwaarschrift zinvol is. 

Het is daarom van belang dat u zo snel mogelijk contact met ons opneemt.


Onderzoek naar de rijgeschiktheid vanwege medische redenen

Geplaatst op: 15 juni 2012

Wanneer u om medische redenen aan het onderzoek naar de rijgeschiktheid moet deelnemen, krijgt u een onderzoek door een gespecialiseerd arts die gaat beoordelen of u nog tot het besturen van een motorrijtuig in staat bent. De meest voorkomende onderzoeken vinden plaats vanwege psychiatrische stoornissen, maar ook lichamelijke beperkingen kunnen reden zijn voor een onderzoek.

Ook op deze onderzoeken kunt u zich voorbereiden, zij het slechts in mindere mate. In hoofdzaak komt het aan op de psychiatrische of medische  beoordeling door de deskundige, maar wanneer u bekend raakt met de richtlijnen die van toepassing zijn, weet u tenminste waarop u zal worden beoordeeld. 

Het is daarom van belang dat u in een zo vroeg mogelijk stadium een gespecialiseerde advocaat raadpleegt. De advocaat zal u goed voorbereiden zodat u precies weet wat u van het onderzoek kunt verwachten. Wanneer u nu investeert in een goede voorbereiding, bespaart u later hoge kosten voor een tweede onderzoek, kosten van rechtsbijstand, en wellicht ook de schade en het ongemak dat u lijdt doordat u uw rijbewijs langere tijd zou moeten missen. Voorkomen is beter dan genezen! 

De bij ons netwerk aangesloten advocaten hebben jarenlange ervaring met de vorderingsprocedure van het CBR en weten precies hoe zij u zo goed mogelijk door de vorderingsprocedure moeten begeleiden. 

Het is daarom van belang dat u zo snel mogelijk contact met ons opneemt.


onderzoek naar de rijgeschiktheid na rijden onder invloed van drugs

Geplaatst op: 15 juni 2012

Het onderzoek naar de rijgeschiktheid na rijden onder invloed van drugs, verloopt over het algemeen identiek als het onderzoek nadat onder invloed van alcohol een motorrijtuig is bestuurd.

Evenals bij alcohol, bestaat het onderzoek naar de rijgeschiktheid na drugsgebruik uit een medisch, bloed-, en psychiatrisch onderzoek. Zelfs wanneer u zelf ervan overtuigd bent dat u geen probleem hebt met drugs, moet u vrezen voor het onderzoek naar de rijgeschiktheid. Het onderzoek, en dan met name het vraaggesprek met de psychiater zit vol met valkuilen en strikvragen. Wanneer u niet oppast, bent u zo uw rijbewijs voor minimaal een jaar kwijt. 

Ook op dit onderzoek kunt u zich echter voorbereiden.  Het is van belang dat u in een zo vroeg mogelijk stadium een gespecialiseerde advocaat raadpleegt. De advocaat zal u goed voorbereiden zodat u precies weet wat u van het onderzoek kunt verwachten. Wanneer u nu investeert in een goede voorbereiding, bespaart u later hoge kosten voor een tweede onderzoek, kosten van rechtsbijstand, en wellicht ook de schade en het ongemak dat u lijdt doordat u uw rijbewijs langere tijd zou moeten missen. Voorkomen is beter dan genezen! 

De bij ons netwerk aangesloten advocaten hebben jarenlange ervaring met de vorderingsprocedure van het CBR en weten precies hoe zij u zo goed mogelijk door de vorderingsprocedure moeten begeleiden. 

Het is daarom van belang dat u zo snel mogelijk contact met ons opneemt.


Onderzoek naar de rijgeschiktheid na rijden onder invloed van alcohol

Geplaatst op: 15 juni 2012

Het onderzoek naar de rijgeschiktheid is een van de grootste struikelblokken die het CBR kent. Dit geldt in het algemeen, maar in het bijzonder voor het onderzoek naar de rijgeschiktheid na rijden onder invloed van alcohol.

Zelfs wanneer u zelf ervan overtuigd bent dat u geen probleem hebt met alcohol, moet u vrezen voor het onderzoek naar de rijgeschiktheid. Het onderzoek, en dan met name het vraaggesprek met de psychiater zit vol met valkuilen en strikvragen. Wanneer u niet oppast, bent u zo uw rijbewijs voor minimaal een jaar kwijt. 

Maar er is ook goed nieuws. U kunt zich voorbereiden op het onderzoek! Speciaal voor het onderzoek naar de rijgeschiktheid, na rijden onder invloed van alcohol, hebben wij een uitgebreide informatiebrochure opgesteld, waarin u wordt gewezen op alle valkuilen. In de brochure wordt uitgelegd welke vragen u kunt verwachten en wat de strekking is van de vragen. U kunt de informatiebrochure hier downloaden. 

Ook kunt u uw zaak bij ons aanmelden, waarna wij u in een (telefonische) bespreking van de zaak uitvoerig voorbereid op het onderzoek naar de rijgeschiktheid.

Het is van belang dat u in een zo vroeg mogelijk stadium een gespecialiseerde advocaat raadpleegt of de informatiebrochure koopt. Wanneer u nu investeert in een goede voorbereiding, bespaart u later hoge kosten voor een tweede onderzoek, kosten van rechtsbijstand, en wellicht ook de schade en het ongemak dat u lijdt doordat u uw rijbewijs langere tijd zou moeten missen. Voorkomen is beter dan genezen! 

De bij ons netwerk aangesloten advocaten hebben jarenlange ervaring met de vorderingsprocedure van het CBR en weten precies hoe zij u zo goed mogelijk door de vorderingsprocedure moeten begeleiden. 

Het is daarom van belang dat u zo snel mogelijk contact met ons opneemt.


Lichte Maatregel Alcohol en Verkeer (LEMA)

Geplaatst op: 15 juni 2012

De Lichte Educatieve Maatregel Alcohol en Verkeer (LEMA) is een cursus waarin u leert alcohol te scheiden van verkeersdeelname met een motorrijtuig. Het is de lichtere variant van de EMA. De  LEMA is bedoeld voor beginnend bestuurder wanneer deze de eerste zijn aangehouden wegens rijden onder invloed van alcohol met een ademalcoholgehalte tussen de 220 μg/l en 350 μg/l, 

Tegen het besluit van het CBR tot verplichte deelname aan de EMA bestaat de mogelijkheid om een bezwaarschrift in te dienen, bijvoorbeeld wanneer het alcoholonderzoek niet juist is uitgevoerd of wanneer ten onrechte een LEMA is opgelegd. Het is daarom van belang dat u zo spoedig mogelijk na ontvangst van het besluit contact opneemt met een gespecialiseerde advocaat die u uitgebreid kan informeren over de verschillende bezwaarmogelijkheden.

De bij ons netwerk aangesloten advocaten hebben jarenlange ervaring met de EMA en weten precies in welke gevallen het indienen van een bezwaarschrift zinvol is. 

Het is daarom van belang dat u zo snel mogelijk contact met ons opneemt.

 

De Educatieve Maatregel Alcohol en Verkeer

Geplaatst op: 15 juni 2012

De Educatieve Maatregel Alcohol en Verkeer (EMA) is een cursus waarin u leert alcohol te scheiden van verkeersdeelname met een motorrijtuig. Het CBR verplicht u tot deelname aan de EMA wanneer u hebt gereden onder invloed van een bepaalde hoeveelheid alcohol.

Tegen het besluit van het CBR tot verplichte deelname aan de EMA bestaat de mogelijkheid om een bezwaarschrift in te dienen. Het is daarom van belang dat u zo spoedig mogelijk na ontvangst van het besluit contact opneemt met een gespecialiseerde advocaat die u uitgebreid kan informeren over de verschillende bezwaarmogelijkheden.

De bij ons netwerk aangesloten advocaten hebben jarenlange ervaring met de EMA en weten precies in welke gevallen het indienen van een bezwaarschrift zinvol is. 

Het is daarom van belang dat u zo snel mogelijk contact met ons opneemt.

 

De vorderingsprocedure van het CBR

Geplaatst op: 15 juni 2012

De vorderingsprocedure van het CBR is een administratiefrechtelijke maatregel die wordt opgelegd door het CBR, wanneer er na een melding het vermoeden bestaat dat een persoon niet langer geschikt is om motorrijtuigen te besturen. 

Deelname aan de vorderingsprocedure is verplicht. Wel kunt u in sommige gevallen hier nog onderuit komen door een bezwaarschrift in te dienen. Ook is het mogelijk om u voor te bereiden op de (psychiatrische) onderzoeken die u moet doorlopen. Het onderzoek kent de nodige valkuilen waar u makkelijk in zou kunnen trappen wanneer u deze niet van te voren kent. 

Voorkomen is beter dan genezen; uw rijbewijs staat op het spel! Wanneer de uitslag van het onderzoek negatief uitvalt, zal het CBR het rijbewijs voor minimaal een jaar ongeldig verklaren. 

Het is daarom van belang dat u in een zo vroeg mogelijk stadium een gespecialiseerde advocaat raadpleegt die u op het onderzoek kan voorbereiden en u door de hele procedure kan loodsen. Wij kunnen u hierbij helpen. 
De bij ons netwerk aangesloten advocaten hebben jarenlange ervaring met de vorderingsprocedure van het CBR en weten precies hoe zij u zo goed mogelijk door de vorderingsprocedure moeten begeleiden. 

Het is daarom van belang dat u zo snel mogelijk contact met ons opneemt.

Speciaal voor het onderzoek naar de rijgeschiktheid, na het rijden onder invloed van alcohol, hebben wij een uitgebreide informatiebrochure opgesteld, waarin u wordt gewezen op alle valkuilen. U kunt de informatiebrochure hier downloaden.


Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden