085-4862327 (dagelijks 8.00 - 22.00)

Procedure

De vorderingsprocedure wordt gestart nadat de politie of een medisch specialist een melding heeft gedaan aan het CBR dat het vermoeden bestaat dat de houder van een rijbewijs niet langer beschikt over de rijvaardigheid dan wel over de lichamelijke of geestelijke geschiktheid, vereist voor het besturen van een of meer categorieën van motorrijtuigen waarvoor dat rijbewijs is afgegeven. Dit is voor het CBR aanleiding voor het starten van een onderzoek of het opleggen van maatregelen, afhankelijk van de aard en de ernst van de melding.

Het kan gaan om rijden onder invloed van alcohol of drugs, gevaarlijk rijgedrag of forse snelheidsovertreding of medische beperkingen die van invloed kunnen zijn op de rijgeschiktheid. In bijlage I bij de Regeling maatregelen rijvaardigheid en geschiktheid 2011 vindt u een overzicht van alle gevallen waarin de vorderingsprocedure van het CBR van toepassing is.

Indien u wordt verplicht om deel te nemen aan een onderzoek naar de rijgeschiktheid of rijvaardigheid, is het van belang dat u zo spoedig mogelijk een gespecialiseerde advocaat inschakelt, die u gedurende de gehele vorderingsprocedure begeleidt en adviseert.

De advocaat zal eerst alle relevante stukken opvragen bij het CBR en de mogelijkheden bekijken of eventueel bezwaar aan te tekenen tegen het besluit tot verplichte deelname.

Indien u toch moet deelnemen aan het onderzoek, zal de advocaat u uitgebreid informeren over alle valkuilen en de strekking van bepaalde vragen. De advocaat zal u zo goed mogelijk voorbereiden, waardoor de kans dat u de vorderingsprocedure met goed gevolg doorloopt, aanmerkelijk wordt vergroot.

Speciaal voor het onderzoek naar de rijgeschiktheid, na het rijden onder invloed van alcohol, hebben wij een uitgebreide informatiebrochure opgesteld, waarin u wordt gewezen op alle valkuilen. U kunt de informatiebrochure hier downloaden.

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden