085-4862327 (dagelijks 8.00 - 22.00)

Oproeping voorgesprek en cursusdagen EMA

Wanneer aan u een EMA is opgelegd en u de kosten hiervoor hebt betaald, ontvangt u op een uitnodiging om deel te nemen aan de cursusdagen. U wordt eerst uitgenodigd voor een voorgesprek (intake), en vervolgens voor de drie cursusdagen.

Data noteren

Het is belangrijk dat u onmiddellijk deze data noteert in uw agenda. U mag deze niet vergeten, want indien u niet of te laat verschijnt, wordt dit aangemerkt als een niet-meewerken en wordt uw rijbewijs ongeldig verklaard. Om uw rijbewijs dan weer geldig verklaard te krijgen moet u opnieuw de kosten van de EMA betalen en moet u eerst de EMA hebben voltooid.

Locatie

De locatie van de cursus is meestal ergens bij u in de buurt. De locatie staat vermeld in de brief (oproeping) die u ontvangt van het CBR. Bent u de brief kwijt, bel dan van te voren naar het CBR om de locatie te achterhalen.

Voorgesprek

Ook het voorgesprek (intake) maakt deel uit van de EMA. U bent dus verplicht om ook hier te verschijnen. Het voorgesprek vindt meestal op dezelfde locatie plaats als waar de cursus ook wordt gegeven. U moet voor het voorgesprek een vragenlijst invullen. Deze vindt u als bijlage bij de oproeping. Vergeet dit niet te doen!

Cursus

De cursus bestaat uit 3 dagen, verdeeld over drie weken. Vaak is het steeds dezelfde dag. De cursus is een groepsessie waarbij onder meer de gevaren van alcohol en het verkeer uitgelegd zullen worden.

Regels

Het is erg belangrijk dat u u aan de regels houdt tijdens het voorgesprek en de cursus. In het kort komen de regels erop neer dat u altijd op tijd moet verschijnen. U moet altijd legitimatie en de oproeping bij u hebben. Verder moet u actief deelnemen, het groepsproces niet verstoren en u mag uiteraard niet onder invloed van alcohol of drugs verschijnen. In de oproeping en tijdens de cursus worden de regels nog eens uitgelegd.

Verhindering

Verhinderingen worden in beginsel niet geaccepteerd! Wanneer u wegens ziekte niet kunt verschijnen, moet u een doktersverklaring aan het CBR kunnen overleggen. Een reeds geboekte vakantie kan ook een geldige reden voor verhindering zijn. Meld dat direct schriftelijk aan het CBR na ontvangst van de oproeping, zodat een nieuwe datum kan worden bepaald.

Voorbeeld oproeping

Om u op voorhand een idee te geven hoe een oproeping voor de EMA eruit ziet, hebben vindt u hier een voorbeeld:

Voorbeeld oproeping EMA

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden