085-4862327 (dagelijks 8.00 - 22.00)

Nader uitgelegd

Onderzoek naar de rijgeschiktheid na rijden onder invloed van drugs

Wanneer een persoon door de politie wordt aangehouden vanwege rijden onder invloed van drugs en er gronden bestaan om te vermoeden dat die persoon niet meer voldoet aan de eisen van geschiktheid om een motorrijtuig te besturen, is de politie op grond van artikel 130 Wegenverkeerswet (WVW) verplicht melding hiervan te doen aan het CBR. Het CBR beoordeelt vervolgens of er gronden bestaan om de betrokkene te onderwerpen aan een onderzoek naar de rijgeschiktheid. Ook kan een medisch specialist melding doen van het vermoeden van ongeschiktheid voor het besturen van een motorrijtuig.

Het verloop van het onderzoek

Het onderzoek naar de rijgeschiktheid bij rijden onder invloed bestaat uit een urine- en/of bloedonderzoek, een gesprek met een psychiater en een lichamelijk onderzoek. De keurend psychiater werkt zelfstandig, maar krijgt opdracht van het CBR. 

Tot twee weken voor het gesprek met de psychiater moet de betrokkene urine moeten afgeven voor onderzoek. De urine zal worden onderzocht op de aanwezigheid van bepaalde (verhoogde) waardes die duiden op (overmatig) drugsgebruik. 

In het algemeen is ons advies om in ieder geval tot het urineonderzoek geen drugs te gebruiken. 

Vervolgens wordt u (binnen twee weken) onderworpen aan een vraaggesprek door een psychiater. De vragen zien op het drugs- en/of alcoholgebruik, de omstandigheden zoals vermeld in de melding door de politie of de medisch specialist, en uw persoonlijke omstandigheden. Aan de hand van de antwoorden die u geeft, vormt de psychiater zich een oordeel of er sprake is van misbruik of afhankelijkheid is van drugs op grond van alle relevante gegevens. De vragen zijn samengesteld op basis van de DSM-IV-(TR)-classificatie. 

Op deze vragen kunt u zich voorbereiden. U doet er verstandig aan zo spoedig mogelijk een in de CBR-procedure gespecialiseerde advocaat te raadplegen die u kan uitleggen hoe de procedure werkt en welke vragen u kunt verwachten. Dit geeft u meer kans om de vorderingsprocedure met goed gevolg te doorlopen en uw rijbewijs te behouden. Wacht daarom niet te lang en meld uw zaak vandaag nog bij ons aan.

Tot slot vindt er een lichamelijk onderzoek plaats, waarbij de arts let op lichamelijk aanwijzingen voor (overmatig) drugsgebruik.

Het besluit

De bevindingen van de arts en de resultaten van het bloedonderzoek worden vastgelegd in een verslag van bevindingen. Dit verslag wordt naar het CBR gestuurd ter beoordeling mits u daarvoor tenminste toestemming geeft. Uw toestemming is formeel vereist omdat het nu eenmaal om medische informatie gaat die niet zonder toestemming van de betrokkene gedeeld mag worden met een ander. De toestemming is slechts een formeel vereiste waar u in de praktijk weinig aan heeft. Bij weigering zal uw rijbewijs sowieso ongeldig worden verklaard zodat u er verstandig aan doet om wel toestemming te geven.  

Na ontvangst van het verslag van bevindingen zullen de divisieartsen van het CBR de uitslag vaststellen. Op grond van die uitslag bepaalt het CBR of u het rijbewijs kunt behouden. Wanneer het CBR drugsmisbruik of drugsafhankelijkheid vaststelt, zal het CBR het rijbewijs ongeldig verklaren. 

Het is mogelijk om binnen zes weken na dagtekening van het besluit bezwaar hiertegen aan te tekenen. Meer hierover leest u in de paragraaf “bezwaar en beroep”

Recidivevrije periode

De ongeldig verklaring geldt voor een door het CBR vast te stellen periode van minimaal een jaar. Na deze recidivevrije periode kan de betrokkene een nieuwe medische keuring aanvragen bij het CBR (via een daartoe bestemd formulier dat af te halen is bij de gemeente). Indien er bij de nieuwe medische keuring geen drugsmisbruik of -alcoholafhankelijkheid meer wordt vastgesteld, en er ook geen overige beletsels voor de teruggave worden vastgesteld, wordt het rijbewijs aan de betrokkene teruggegeven.

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden