085-4862327 (dagelijks 8.00 - 22.00)

Uitleg

Tegen iedere beslissing van het CBR kunt u bezwaar en beroep instellen. Dit is vaak verstandig, al is het alleen maar uit processtrategische overwegingen. Wanneer u uw zaak bij ons aanmeldt, kan uw advocaat u daar meer over vertellen.

Het is belangrijk dat het bezwaarschrift tegen de beslissing van het CBR binnen 6 weken na dagtekening van het besluit wordt ingediend bij het CBR. In het bezwaarschrift worden de redenen vermeld waarom u het niet eens bent met de beslissing. Dit zijn de zogenaamde gronden van bezwaar.
Ook is het belangrijk om altijd een kopie van de (proces)stukken te vragen zodat u over alle informatie beschikt waarover het CBR ook beschikt.

U kunt ook eerst een pro forma bezwaarschrift indienen, waarin u vraagt om de stukken toe te sturen, en u voorts vraagt om een nadere termijn voor het aanvullen van de gronden van het bezwaar. U hebt dan meer tijd om goed na te denken over de gronden van het bezwaar en u kunt deze gronden formuleren op basis van de informatie uit het dossier van het CBR. U bent dan beter voorbereid.

Wanneer het bezwaarschrift loopt kunt u nog worden uitgenodigd voor een hoorzitting. Soms is dat op het kantoor van het CBR in Rijswijk, maar meestal wordt u telefonisch gehoord. Het is aan u of u gebruik wenst te maken van dat recht. Indien u de bezwaren al voldoende hebt aangegeven en gemotiveerd in het bezwaarschrift, is het vaak niet nodig om ook nog tijdens een hoorzitting deze bezwaren toe te lichten.

Vervolgens zal het CBR een beslissing nemen naar aanleiding van het bezwaarschrift. Het CBR kan het bezwaarschrift gegrond of ongegrond verklaren (mits het tijdig is ingediend en u gronden hebt ingediend). Wanneer het bezwaarschrift ongegrond wordt verklaard, kunt tegen die beslissing nog beroep instellen bij de rechtbank en later hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden