085-4862327 (dagelijks 8.00 - 22.00)

Wettelijke grondslag schadevergoeding hoger beroep

Wanneer u in hoger beroep gaat tegen een beslissing van het CBR kunt u direct schadevergoeding vragen voor het geval het hoger beroep gegrond wordt verklaard.

De wettelijke grondslag voor het vragen van schadevergoeding is artikel 8:73 lid 1 Awb jo art. 49 lid 1 Wet op de Raad van State:

Ingevolge artikel 8:73, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: de Awb), gelezen in samenhang met artikel 49, eerste lid, van de Wet op de Raad van State, kan de Afdeling, indien zij het hoger beroep gegrond verklaart, indien daarvoor gronden zijn, op verzoek van een partij het bestuursorgaan veroordelen tot vergoeding van de schade die die partij lijdt.

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden