085-4862327 (dagelijks 8.00 - 22.00)

Wanneer krijg ik een EMA?

Het belangrijkste criterium voor het opleggen van een EMA is het geconstateerde alcoholpromillage. Het CBR mag hierbij uitgaan van het door de politie aangeleverde bewijs, dat met name zal bestaan uit het resultaat van het alcoholonderzoek op het politiebureau, wanneer er een ademtest heeft plaatsgevonden. Het ademalcoholgehalte wordt altijd aangeduid in µg/l, wat staat voor het aantal microgram alcohol per liter uitgeademde lucht. Bij een bloedonderzoek gaat het om het het bloedalcoholgehalte, dat aangeduid wordt promille (‰). 0,2 staat dus voor 0,2 milliliter alcohol per liter bloed.

De Educatieve Maatregel Alcohol en Verkeer (EMA) wordt bij normaal bestuurders (die op datum overtreding langer dan 5 jaar een rijbewijs hebben) opgelegd bij een ademalcoholgehalte vanaf 435 tot 570 µg/l, oftewel vanaf 1,0 tot 1,3.
Voor beginnend bestuurders gelden lagere normen. Dan wordt de EMA al opgelegd bij een ademalcoholgehalte vanaf 350 tot 435 µg/l, oftewel vanaf 0,8 tot 1,0‰.


In tabel ziet het er als volgt uit.

AAG (ademalcoholgehalte)

BAG (Bloedalcoholgehalte)

Normaal bestuurder

435 – 570 µg/l

1,0 – 1,3 ‰

Beginnend bestuurder

350 – 435 µg/l

0,8 – 1,0

 

Uitzonderingen

De Regeling Maatregelen rijvaardigheid en rijgeschiktheid 2011 noemt echter ook een aantal gevallen waarin het CBR een andere maatregel of een onderzoek naar de rijgeschiktheid zal opleggen, ondanks dat de bestuurder voldoet aan de hiervoor genoemde criteria. Het gaat dan om de volgende uitzonderingsgronden.

 

UITZONDERINGSGROND

ALTERNATIEVE MAATREGEL
OF ONDERZOEK

a. indien betrokkene een ongeval heeft veroorzaakt waardoor een ander is gedood of waardoor een ander zwaar lichamelijk letsel is toegebracht,

CBR legt alcoholslotprogramma op (artikel 17 sub f)

b. indien blijkt dat betrokkene de Nederlandse taal dan wel een andere taal waarin de educatieve maatregel alcohol en verkeer wordt gegeven, niet of niet in voldoende mate beheerst;

CBR legt alcoholslotprogramma op (artikel 17 sub f)

c. Indien betrokkene de afgelopen vijf jaar aan een educatieve maatregel alcohol en verkeer heeft deelgenomen;

CBR legt alcoholslotprogramma op (artikel 17 sub f)

d. Indien betrokkene de afgelopen vijf jaar aan het alcoholslotprogramma heeft deelgenomen;

Het CBR legt een onderzoek naar de rijgeschiktheid op (artikel 23 lid 1 sub c)

e. indien betrokkene zich de afgelopen vijf jaar heeft moeten onderwerpen aan een onderzoek naar de geschiktheid wegens alcohol;

Het CBR legt een onderzoek naar de rijgeschiktheid op (artikel 23 lid 1 sub c)

f. indien betrokkene naar het oordeel van een medisch deskundige lijdt aan een ernstige psychiatrische stoornis of dementie, dan wel aan een langdurige lichamelijke stoornis die deelname onmogelijk maakt,

Het CBR legt een onderzoek naar de rijgeschiktheid op (artikel 23 lid 1 sub c)

g. het vermoeden bestaat dat er bij betrokkene sprake is van alcoholafhankelijkheid, of

CBR legt alcoholslotprogramma op (artikel 17 sub f)

h. dat het bij de politie bekend is dat betrokkene regelmatig drogerende stoffen gebruikt.

Het CBR legt een onderzoek naar de rijgeschiktheid op (artikel 23 lid 1 sub c)


Juistheid informatie politie

Het CBR mag volgens vaste jurisprudentie uitgaan van de juistheid van de door de politie aangeleverde bewijzen, en dus ook van het resultaat van het alcoholonderzoek. Indien zich echter onregelmatigheden of onjuistheden tijdens het alcoholonderzoek hebben plaatsgevonden, of dat u ten onrechte bent aangemerkt als bestuurder, kan het in veel gevallen de moeite lonen om in bezwaar te gaan tegen de beslissing van het CBR.

Bezwaar en beroep
Het is belangrijk dat u zorgvuldig nagaat of u aan de criteria voor een EMA voldoet. Wanneer u meent dat het CBR ten onrechte een EMA aan u oplegt, kunt u binnen 6 weken tegen deze beslissing in bezwaar. Het is verstandig om u hierbij te laten bijstaan door een gespecialiseerde advocaat. Meld uw zaak in dat geval direct bij ons aan.

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden