085-4862327 (dagelijks 8.00 - 22.00)

Bij weigering van de blaastest wordt er altijd een proces-verbaal opgemaakt door de politie. Onze advocaten krijgen geregeld de vraag wat de gevolgen kunnen zijn van de weigering van het alcoholonderzoek.
Welke maatregel kan het CBR aan mij opleggen, hoe lang ben ik mijn rijbewijs kwijt, en hoeveel bedraagt de boete die de strafrechter kan opleggen? In dit artikel zullen wij al deze vragen beantwoorden, en de strafrechtelijke en bestuursrechtelijke (CBR-procedure) gevolgen van de weigering bespreken.

Straf bij weigering blaastest

Een weigering van de blaastest wordt, bij bestuurders van auto’s en motoren, als uitgangspunt voor de straftoemeting gelijkgesteld met een ademalcoholgehalte in schaal IX (42 strafpunten, vlg richtlijn OM), hetgeen neerkomt op een AAG van 866 – 945 ugl. Op grond van de orientatiepunten straftoemeting die door rechters worden gehanteerd, staat hierop een geldboete van € 1.000,00 en een onvoorwaardelijke ontzegging van de rijbevoegdheid van 9 maanden. 
Afhankelijk van de omstandigheden van het geval kan de hoogte van de boete en de ontzegging verschillen. Heeft u uw rijbewijs nodig voor uw werk of om andere redenen, dan kan de advocaat de rechter verzoeken om uw rijbewijs eerder terug te geven. Meestal krijgt u dan wel een iets hogere geldboete.
Is er sprake van recidive (herhaling) of is er sprake van een aanrijding, dan kan de straf ook hoger uitvallen.

CBR maatregel na weigering blaastest

In de Regeling maatregelen rijvaardigheid en rijgeschiktheid 2011 staat vermeld welke maatregel het CBR kan opleggen na een weigering van de blaastest.

Artikel 11 lid 1 onder 3 van de Regeling:

“Het CBR besluit tot oplegging van een educatieve maatregel alcohol en verkeer indien betrokkene weigert mee te werken aan een onderzoek als bedoeld in artikel 8, tweede of derde lid, van de wet.”

Een overzicht van de criteria per maatregel die gelden voor het CBR vindt u hier.

Wanneer u echter al eerder bent aangehouden wegens rijden onder invloed van alcohol, loopt u het risico dat u nu een onderzoek naar de rijgeschiktheid opgelegd krijgt. Dat speelt

  • wanneer er sprake is van 3 aanhoudingen wegens alcohol binnen 5 jaar
  • wanneer eerder een EMA aan u is opgelegd in de afgelopen 5 jaren

Wanneer aan u een onderzoek naar de rijgeschiktheid is opgelegd, is het belangrijk dat u zich goed op dit onderzoek voorbereidt. Bestel de informatiebrochure “alcohol” via www.onderzoeknaarderijgeschiktheid.nl

Weigering blaastest?

In sommige zaken gaat de politie te snel uit van een weigering. Soms maakt de politie al proces-verbaal van een weigering op, terwijl u juist wel wilt meewerken aan het alcoholonderzoek. U hoeft zich er hier uiteraard niet bij neer te leggen. Wanneer u uw zaak bij ons aanmeldt, verwijzen wij u door naar een gespecialiseerde advocaat uit ons netwerk, die vervolgens de stukken gaat opvragen, en met u gaat bekijken welke verweren er mogelijk gevoerd kunnen worden, om die “weigering” ongedaan te maken.

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden