085-4862327 (dagelijks 8.00 - 22.00)

Uitlezen alcoholslot

Wanneer door het CBR aan u een alcoholslotprogramma (ASP) is opgelegd, bent u verplicht om een alcoholslot in uw auto te laten inbouwen, en bent u verplicht om het alcoholslot regelmatig te laten uitlezen bij een servicestation. In dit artikel leggen we uit hoe dit allemaal werkt en aan welke voorwaarden u moet voldoen.

Inbouwen alcoholslot

Het inbouwen van een alcoholslot gebeurt bij een inbouwstation dat speciaal hiervoor is aangewezen. Op de website van Drager vindt u een overzicht van alle inbouw- en servicestations in Nederland. U maakt een afspraak om het alcoholslot in te laten bouwen en  laat u vervolgens door iemand anders daarheen rijden. Wees voorzichtig dat u niet zelf de auto bestuurd! Uw rijbewijs blijft namelijk ongeldig totdat het alcoholslot is ingebouwd en u een nieuw rijbewijs hebt aangevraagd.

Aanvragen nieuw rijbewijs

Nadat u het alcoholslot hebt laten inbouwen, mag u een nieuw rijbewijs aanvragen bij uw gemeente. U ontvangt hierover bericht van het CBR. Op uw rijbewijs komt de code 103 te staan, met vermelding van het kenteken van het motorrijtuig waar het alcoholslot is ingebouwd. U bent dan alleen bevoegd om dat motorrijtuig te besturen.

Uitlezen alcoholslot

Vervolgens moet u regelmatig het servicestation bezoeken om het alcoholslot te laten kalibreren en de gegevens uit het geheugen van het alcoholslot te laten uitlezen.

De eerste zes maanden moet het alcoholslot elke 46 dagen plaatsvinden. Daarna is het mogelijk dat de uitleesfrequentie wordt teruggebracht naar eens per 92 dagen, mits bij uitlezing van het alcoholslot is gebleken dat:

– er in de eerste 6 maanden maximaal driemaal een blaaspoging is geregistreerd met een alcoholgehalte van meer dan 88ug/l;
– er in de periode 6 -12 maanden maximaal tweemaal een blaaspoging is geregistreerd met een alcoholgehalte van meer dan 88ug/l;
– er in de periode 12 – 18 maanden maximaal eenmaal een blaaspoging is geregistreerd met een alcoholgehalte van meer dan 88ug/l;
– er in de periode 18 – 24 maanden geen blaaspogingen zijn geregistreerd met een alcoholgehalte van meer dan 88ug/l;

Wanneer blijkt van een overtreding van deze voorwaarden, wordt de uitleesperiode weer op 46 dagen vastgesteld.

N.B. u kunt maximaal 5 werkdagen voor het einde van de 46- of 92-dagen-termijn het alcoholslot laten uitlezen. Zorg ervoor dat u altijd op tijd bent met het uitlezen van het alcoholslot omdat anders het rijbewijs weer ongeldig wordt verklaard.

Extra uitlezingen

In aanvulling op de periodieke uitlezingen eens per 46 dagen of eens per 92 dagen moet u het alcoholslot extra laten uitlezen in de volgende gevallen:

– Indien minder dan 10% van de geheugencapaciteit voor de opslag van gegevens resteert;
– indien het alcoholslot bij zelfdiagnose constateert dat er onregelmatigheden of technische mankementen zijn;
– indien het alcoholslot na de laatste uitlezing tenminste drie keer een spanningsonderbreking heeft geregistreerd;
– indien het motorrijtuig is gestart zonder dat vooraf een geldig ademmonster is afgegeven of nadat uit het ademmonster blijkt van een gemeten ademalcoholgehalte van meer dan 88 ug/l;
– indien u niet heeft voldaan aan het verzoek om een hertest af te leggen;
– indien een hertest is afgelegd waarbij blijkt dat het gemeten ademalcoholgehalte hoger was dan 88 ug/l

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden