085-4862327 (dagelijks 8.00 - 22.00)

Bezwaar en beroep

Het CBR kan op grond van artikel 6 Regeling maatregelen rijvaardigheid en rijgeschiktheid 2011 de geldigheid van het rijbewijs schorsen, mits er sprake is van een van de gevallen als genoemd in artikel 5 van die regeling en de politie het rijbewijs heeft ingevorderd. Het is altijd belangrijk om zorgvuldig na te gaan of aan deze voorwaarden is voldaan.

Wanneer het CBR de geldigheid van uw rijbewijs heeft geschorst, mag u vanaf de zevende dag na dagtekening van die brief geen motorrijtuigen meer besturen en bent u verplicht om uw rijbewijs in te leveren. Tegen deze beslissing van het CBR kunt u binnen zes weken na dagtekening bezwaar aantekenen. In spoedeisende gevallen kunt u gelijktijdig een verzoekschrift indienen voor een voorlopige voorziening bij de rechter. De rechter kan dan beslissen om de beslissing van het CBR te vernietigen en het rijbewijs weer geldig te verklaren.

Rechtsbijstand

Hoewel u ook zelf bezwaar en beroep kunt instellen tegen de beslissing van het CBR, is het vaak verstandiger om u hierin te laten bijstaan door een advocaat.

De bij ons netwerk aangesloten advocaten hebben ruime ervaring met de bezwaarschriftprocedure na ongeldig verklaring van uw rijbewijs en weten precies in welke gevallen het indienen van een bezwaarschrift zinvol is en welke bezwaar- en beroepsgronden u dient aan te voeren.

Het is daarom van belang dat u zo snel mogelijk contact met ons opneemt.

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden