085-4862327 (dagelijks 8.00 - 22.00)

Procedure

Wanneer het CBR ten onrechte de geldigheid van uw rijbewijs heeft geschorst of deze ongeldig heeft verklaard, hebt u recht op schadevergoeding. Ook kunt u schadevergoeding vragen wanneer het CBR ten onrechte een bepaalde maatregel aan u heeft opgelegd. U dient hiertoe een verzoek in het dienen bij het CBR.

Stap 1: vaststellen welke besluit onterecht is

Allereerst is van belang om vast te stellen welk besluit van het CBR achteraf onjuist is geweest. Het kan namelijk zo zijn dat het eerste besluit van het CBR, waarbij u wordt verplicht om mee te werken aan een onderzoek naar de rijgeschiktheid, wel terecht is genomen, maar dat het tweede besluit, waarbij het rijbewijs ongeldig wordt verklaard op basis van de door de psychiater gestelde diagnose alcoholmisbruik of –afhankelijkheid, niet voldoende is gemotiveerd.
Deze vaststelling is van belang om de te vorderen schade te bepalen. Indien alleen het tweede besluit onterecht is genomen, hebt u namelijk geen recht op vergoeding van de kosten van het onderzoek.

Stap 2: onderbouwen schade

Het verzoek tot schadevergoeding dient goed gemotiveerd te zijn, en onderbouwd te worden aan de hand van bewijsstukken waaruit uw schade volgt. Bereid dit zo goed mogelijk voor, voordat tot het verzoek bij het CBR word ingediend.

Niet alle schade komt voor vergoeding in aanmerking. Anders dan bij het strafrecht, kent het bestuursrecht geen vergoeding van immateriele schade. Het gemiste “rijgenot”, of het feit dat u enige tijd beperkt bent geweest in uw mobiliteit, wordt niet beschouwd als schade.

Ook wanneer u verplicht was om te reizen met het openbaar vervoer, krijgt u alleen schadevergoeding voor zover de kosten hiervoor hoger zijn gewees dan wanneer u met uw eigen vervoer zou hebben gereden.

Bovendien moet u zoveel mogelijk schadebeperkend handelen. Dus als u op enigerlei wijze de kosten kunt beperken of voorkomen, dan bent u daartoe verplicht.

Welke schade en kosten precies voor vergoeding in aanmerking komen, leest u bij meer informatie.

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden