085-4862327 (dagelijks 8.00 - 22.00)

Nader uitgelegd

Onderzoek naar de rijvaardigheid 

Wanneer bij de politie of een medisch specialist het vermoeden bestaat dat een persoon niet langer beschikt over de vereiste rijvaardigheid om motorrijtuigen te besturen, moeten zij op grond van artikel 130 WVW hiervan melding doen bij het CBR. Het CBR beoordeelt vervolgens of er gronden bestaan om de betrokkene te onderwerpen aan een onderzoek naar de rijvaardigheid. 

Het onderzoek naar de rijvaardigheid wordt door een deskundige van het CBR uitgevoerd. De deskundige zal beoordelen of de betrokkene nog beschikt over de vereiste rijvaardigheid om motorrijtuigen te besturen.

Het onderzoek kan bestaan uit een vraaggesprek en een rijvaardigheidstest.

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden