085-4862327 (dagelijks 8.00 - 22.00)

Niet tijdig betalen kosten maatregel CBR

Het niet tijdig betalen van de kosten van de opgelegde maatregel kan ertoe leiden dat het CBR uw rijbewijs ongeldig verklaard. Ook wanneer een betalingsregeling niet stipt wordt nagekomen, kan het rijbewijs ongeldig verklaren. Zo gebeurde dat ook in een uitspraak van de Afdeling bestuursrecht van de Raad van State, d.d. 10 juli 2013, ECLI:NL:RVS:2013:269.

In die zaak betoogde de betrokkene dat het enkel niet voldoen aan de betalingsregeling die hij met het CBR was overeengekomen onvoldoende was om zijn rijbewijs ongeldig te verklaren. Zijn belang bij het behoud ervan is groot, zo gaf hij aan, en hij had de eerste twee termijnen van de betalingsregeling voldaan.

De rechter was echter onverbiddellijk en overwoog dat het CBR ingevolge artikel 132, tweede lid, aanhef en onder c, van de Wvw 1994, gelezen in verbinding met artikelen 24, aanhef en onder a, en 25, eerste lid, aanhef en onder a, van de Regeling 2011, gehouden is het rijbewijs ongeldig te verklaren van diegene die de kosten van het opgelegde onderzoek naar de geschiktheid niet of niet tijdig voldoet. Nu de betrokkene het voor het onderzoek te betalen bedrag niet tijdig heeft voldaan, moest het CBR het rijbewijs ongeldig verklaren, als het heeft gedaan.

Het is dus erg belangrijk dat u altijd stipt op tijd de kosten van de opgelegde maatregel betaalt, en zo nodig een betalingsregeling aanvraagt. Is de betalingsregeling geaccepteerd, dan dient u die stipt na te komen.

 

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden