085-4862327 (dagelijks 8.00 - 22.00)

Niet meewerken EMA, EMG, of LEMA

Wanneer u niet meewerkt aan de EMA, EMG of de LEMA zal het CBR uw rijbewijs ongeldig verklaren. Van niet meewerken kan sprake zijn in de volgende gevallen:

  • U betaalt (niet op tijd) de kosten voor de opgelegde maatregel
  • U komt niet op tijd voor de cursus
  • U doet niet goed mee aan de cursus

 

Bezwaarschrift

Soms is het echter niet terecht dat het CBR uw rijbewijs ongeldig verklaard. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer het CBR ten onrechte een voorstel voor een betalingsregeling afwijst, of wanneer u wel netjes hebt meegewerkt tijdens de cursus. In die gevallen kan het zinvol zijn om een bezwaarschrift in te dienen tegen de ongeldigverklaring van het rijbewijs.

Maximaal 3 jaar

Wanneer u geen bezwaarschrift indient, en niet opnieuw een EMA, EMG of LEMA aanvaagt, dan zal uw rijbewijs ongeldig blijven voor ten hoogste 3 jaren. Dit volgt uit artikel 97 Reglement rijbewijzen:

“In afwijking van het eerste lid wordt ten behoeve van degene wiens rijbewijs op grond van artikel 132, tweede lid, van de wet ongeldig is verklaard wegens het niet-verlenen van de vereiste medewerking aan de hem opgelegde verplichting zich te onderwerpen aan een educatieve maatregel ter bevordering van de geschiktheid, gedurende een periode van ten hoogste drie jaren na de ongeldigverklaring van het rijbewijs geen verklaring van geschiktheid in het rijbewijzenregister geregistreerd zo lang hij niet alsnog aan die verplichting heeft voldaan.”

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden