085-4862327 (dagelijks 8.00 - 22.00)

Nader uitgelegd

Onderzoek naar de rijgeschiktheid vanwege medische redenen

Wanneer bij de politie of een medisch specialist het vermoeden bestaat dat een persoon niet langer geschikt is om motorrijtuigen te besturen, moeten zij op grond van artikel 130 WVW hiervan melding doen bij het CBR. Het CBR beoordeelt vervolgens of er gronden bestaan om de betrokkene te onderwerpen aan een onderzoek naar de rijgeschiktheid. 

Het onderzoek naar de rijgeschiktheid vanwege medische redenen verloopt verschillend, afhankelijk van de aard en de ernst van de (mogelijke) medische aandoening. 

Over het algemeen zal het CBR een medisch specialist aanwijzen. Deze specialist zal een aantal tests doen en vragen stellen om de aanwezigheid en/of aard van de aandoening te bepalen in combinatie met mogelijke risico’s voor de verkeersveiligheid.

De bevindingen van de arts worden vastgelegd in een verslag van bevindingen. Dit verslag wordt naar het CBR opgestuurd ter beoordeling. Op basis van dit advies stellen de divisieartsen van het CBR de uitslag vast. Op grond van die uitslag bepaalt het CBR of u het rijbewijs kunt behouden.

Het besluit

De bevindingen van de arts en de resultaten van het medisch onderzoek worden vastgelegd in een verslag van bevindingen. Dit verslag wordt naar het CBR gestuurd ter beoordeling mits u daarvoor tenminste toestemming geeft. Uw toestemming is formeel vereist omdat het nu eenmaal om medische informatie gaat die niet zonder toestemming van de betrokkene gedeeld mag worden met een ander. De toestemming is slechts een formeel vereiste waar u in de praktijk weinig aan heeft. Bij weigering zal uw rijbewijs sowieso ongeldig worden verklaard zodat u er verstandig aan doet om wel toestemming te geven.  

Na ontvangst van het verslag van bevindingen zullen de divisieartsen van het CBR de uitslag vaststellen. Op grond van die uitslag bepaalt het CBR of u het rijbewijs kunt behouden. Wanneer het CBR u ongeschikt acht om motorrijtuigen te besturen, zal het CBR het rijbewijs ongeldig verklaren. 

Het is mogelijk om binnen zes weken na dagtekening van het besluit bezwaar hiertegen aan te tekenen. Meer hierover leest u in de paragraaf “bezwaar en beroep”.

Recidivevrije periode

De ongeldig verklaring geldt voor een door het CBR vast te stellen periode van minimaal een jaar. Na deze recidivevrije periode kan de betrokkene een nieuwe medische keuring aanvragen bij het CBR (via een daartoe bestemd formulier dat af te halen is bij de gemeente). Indien er bij de nieuwe medische keuring geen klachten of beperkingen voor de rijgeschiktheid meer wordt vastgesteld, wordt het rijbewijs aan de betrokkene teruggegeven.

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden