085-4862327 (dagelijks 8.00 - 22.00)

Nader uitgelegd

Lichte Maatregel Alcohol en Verkeer (LEMA)

Voor beginnende bestuurders is de Lichte Maatregel Alcohol en Verkeer in het leven geroepen. Een beginnend bestuurder is een bestuurder die nog geen vijf jaren over zijn rijbewijs beschikt. Voor de beoordeling van de termijn is bepalend de dag waarop de bestuurder heeft gereden onder invloed van alcohol.

Aan de deelname zijn kosten verbonden. U dient eerst een bedrag van bijna € 500,00 aan het CBR te betalen, alvorens u kunt deelnemen aan de LEMA. De betaling of de deelname is niet vrijblijvend. Wanneer u de kosten voor de LEMA niet of niet tijdig betaalt, wordt uw rijbewijs direct ongeldig verklaard. Wanneer u niet in staat bent om de kosten ineens te betalen, kunt u binnen drie weken na ontvangst van het besluit van het CBR verzoeken om een betalingsregeling. U dient dit wel gemotiveerd te doen. U heeft de meeste kans dat het verzoek wordt toegewezen wanneer u bij uw brief een overzicht meestuurt van uw inkomsten en uitgaven.

Wanneer u de kosten volledig hebt betaald, ontvangt u een uitnodiging voor deelname aan de LEMA. De LEMA bestaat uit een intakegesprek, en voorts uit drie volledige cursusdagen. U dient telkens op tijd te verschijnen op de verschillende cursusdagen, en dient u een legitimatiebewijs te kunnen tonen. Uiteraard mag u niet onder invloed van alcohol of drugs verschijnen en dient u tijdens de cursus goed mee te doen. 

Van u wordt een actieve houding verwacht tijdens de cursus. Wanneer u te laat verschijnt of wanneer u niet goed meewerkt, wordt het rijbewijs ongeldig verklaard. Tijdens de cursus wordt u gewezen op de gevaren van alcohol- en drugsgebruik in het verkeer. 

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden