085-4862327 (dagelijks 8.00 - 22.00)

Inhoud en doel EMG

De Educatieve Maatregel Gedrag en verkeer (EMG) is een driedaagse cursus die wordt opgelegd aan bestuurders, die de verkeersregels in ernstige mate overtreden. Wanneer een bestuurder zich schuldig maakt aan risicovol verkeersgedrag (bijvoorbeeld snijden, veel te hard rijden of bumper kleven), volgt de verplichting om op eigen kosten een meerdaagse cursus te volgen. Het EMG programma bestaat uit een individueel voorgesprek en drie plenaire dagen. Het programma voltrekt zich over een periode van 6 tot 7 weken.

De Educatieve Maatregel Gedrag en verkeer (EMG) is een driedaagse cursus die wordt opgelegd aan bestuurders, die de verkeersregels in ernstige mate overtreden. Wanneer een bestuurder zich schuldig maakt aan risicovol verkeersgedrag (bijvoorbeeld snijden, veel te hard rijden of bumper kleven), volgt de verplichting om op eigen kosten een meerdaagse cursus te volgen. Het EMG programma bestaat uit een individueel voorgesprek en drie plenaire dagen. Het programma voltrekt zich over een periode van 6 tot 7 weken.

De achterliggende gedachte is dat het ontbreekt aan voldoende rijvaardigheid, anders dan voertuigbeheersing om een motorrijtuig te besturen en dat dit met een educatieve aanpak bijgesteld kan worden. Het uiteindelijke doel van de cursus is het tot stand brengen van een gedragsverandering bij de cursisten, waardoor zij in de toekomst geen risicovolle verkeersgedrag vertonen. Deze maatregel wordt opgelegd door het CBR Divisie Vorderingen op basis van door de politie geconstateerde en aangedragen feiten. Wanneer de bestuurder geen medewerking verleent aan de opgelegde maatregel, dan is de consequentie dat zijn rijbewijs ongeldig wordt verklaard.

De EMG is erop gericht het gedrag van de deelnemers te veranderen. Het doel van de EMG is de deelnemers te motiveren tot veilig en sociaal verkeersgedrag en hen te ondersteunen om deze intentie ook in daadwerkelijk gedrag om te zetten.

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden