085-4862327 (dagelijks 8.00 - 22.00)

Informatiebrochure

Voorkomen is beter dan genezen, zo luidt het bekende spreekwoord. En dat geldt ook voor het onderzoek naar de rijgeschiktheid. 

Het onderzoek naar de rijgeschiktheid mag niet worden onderschat. Anders dan men vaak denkt, is het belangrijk dat u zich terdege voorbereid op het onderzoek. Het onderzoek bevat namelijk ook strikvragen, zoals de vraag of u uw rijbewijs nodig hebt voor het werk of om andere redenen. Men is vaak geneigd om op deze vraag bevestigend te antwoorden, vanuit de gedachte dat het CBR, rekening houdende met de persoonlijke omstandigheden, in dat geval eerder geneigd zal zijn om uw rijbewijs terug te geven, maar die veronderstelling is onjuist. Uw persoonlijke omstandigheden spelen geen of nauwelijks een rol in het onderzoek naar de rijgeschiktheid. Het antwoord wordt juist ten nadele van u uitgelegd: Wanneer u tijdens het onderzoek verklaart dat u uw rijbewijs nodig hebt voor het werk, wordt u op basis van dat antwoord eerder aangemerkt als drugsmisbruiker omdat u volgens de psychiater onder invloed bent gaan rijden, terwijl u wist of vermoedde dat dit zou kunnen betekenen dat u uw rijbewijs kwijt zou raken. Volgens de psychiater is dat een aanwijzing voor een bepaalde mate van verslaving.

En zo zijn er nog veel meer valkuilen in het onderzoek. 

Om u voor te bereiden op het onderzoek, hebben wij een uitgebreide informatiebrochure opgesteld waarin wij u wijzen op al deze valkuilen, en wij u de strekking van de verschillende vragen uitleggen. Wij leggen u uit wat het onderzoek naar de rijgeschiktheid inhoudt, waarop wordt gelet, welke vragen er kunnen worden gesteld en met welke bedoeling die vragen worden gesteld.

Wanneer u de informatiebrochure voor het onderzoek download en zorgvuldig bestudeert, vergroot u de kans dat u met goed gevolg door het onderzoek zult komen, en dat u uw rijbewijs kunt behouden. 

Meer informatie over de informatiebrochure en de downloadpagina vindt u op de website www.onderzoeknaarderijgeschiktheid.nl

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden