085-4862327 (dagelijks 8.00 - 22.00)

Informatie beperkingen, ziekten en stoornissen

Voor de beoordeling van de rijgeschiktheid zal het CBR met name kijken naar het bepaalde in de Regeling eisen geschiktheid 2000. Hierin staan verschillende beperkingen, ziekten, en stoornissen beschreven waarbij wordt aangegeven in welke gevallen een betrokkene wel of niet geschikt wordt geacht om motorrijtuigen te besturen.

Voor iedere medische of lichamelijke beperking gelden weer andere eisen. Een aantal van deze eisen zullen wij in een van de overige artikelen uitgebreider behandelen. Het is belangrijk dat u de verschillende eisen goed leest, zodat u weet waar het om gaat en wat van u verwacht wordt. Hieronder treft u een overzicht van de informatie die u op het internet kunt raadplegen. Wilt u meer informatie over de cbr procedure, neem dan contact met ons op.

Regeling eisen geschikheid 2000

In de Regeling eisen geschiktheid 2000 staan de eisen met betrekking tot de lichamelijke en geestelijke geschiktheid om motorrijtuigen te mogen besturen. De vaststelling van de geschiktheid voor één of meer rijbewijscategorieën geschiedt door middel van afgifte van de Verklaring van geschiktheid door het CBR. Het CBR zal zich bij dit oordeel baseren op een specialistisch rapport van een deskundige.

GGZ-richtlijnen

Om de kwaliteit van de gezondheidszorg te verbeteren, wordt meer en meer gewerkt volgens richtlijnen. In Nederland wordt sinds 1999 samengewerkt om te komen tot betere richtlijnen in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Hierbij zijn vele beroepsgroepen betrokken en vanzelfsprekend ook cliënten- en familieorganisaties.
Deze website verschijnt onder de verantwoordelijkheid van de Landelijke Stuurgroep Multidisciplinaire Richtlijnontwikkeling in de GGZ en het Trimbos-instituut. GGZ-richtlijnen biedt u toegang tot de multidisciplinaire evidence based richtlijnen voor de diagnostiek en behandeling van patiënten met psychische stoornissen. Deze richtlijnen zijn ontwikkeld onder auspiciën van de Landelijke Stuurgroep en/of het Trimbos-instituut.

Kwaliteitskoepel medisch specialisten

Deze website bundelt alle richtlijnen voor medisch-specialistische zorg in een kwaliteitsbibliotheek. U vindt hier een overzicht van alle richtlijnen, overzichtelijk gerangschikt per beperking, ziekte of stoornis.

 

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden