085-4862327 (dagelijks 8.00 - 22.00)

Herhaaldelijk gedragingen verricht, als bedoeld in bijlage 1 Regeling (CBR)

Ingevolge artikel 14, eerste lid, aanhef en onder a, van de Regeling maatregelen rijvaardigheid en geschiktheid 2011 (hierna: de Regeling) besluit het CBR tot oplegging van een educatieve maatregel gedrag en verkeer, indien betrokkene tijdens een rit herhaaldelijk gedragingen heeft verricht, als bedoeld in bijlage 1. De vraag speelt dan of het hier moet gaan om een herhaalde gedraging of een opeenstapeling van overtredingen en verkeersgevaarlijke gedragingen.

De afdeling bestuursrechtspraak van de Raad voor State heeft deze vraag in het verleden dikwijls beantwoord, zo ook in de uitspraak van 21 juni 2013, ECLI:NL:RVS:2013:94:

“4.4. Zoals de Afdeling ook eerder heeft overwogen (uitspraak van 1 februari 2012 in zaak nr. 201102489/1/A3), volgt uit de woorden “herhaaldelijk gedragingen heeft verricht” niet dat voor toepassing van artikel 14 van de Regeling vereist is dat één bepaalde gedraging meer dan eens is verricht. De rechtbank heeft in het in beroep aangevoerde terecht geen grond gevonden voor het oordeel dat het CBR het met hoge snelheid op een fietspad rijden niet mocht aanmerken als onderscheiden gedragingen in de zin van bijlage 1 bij de Regeling, te weten rijden met een niet aan de snelheid van de overige gelijksoortige verkeersdeelnemers aangepaste snelheid en gedrag tentoonspreiden dat in strijd is met de verkeersregels en verkeerstekens ter zake van de plaats op de weg.”

Dat uiteindelijk geen strafrechtelijke sanctie is opgelegd, is niet van belang in de CBR-procedure, zo overwoog de rechter bovendien:

“Dat [appellant], naar gesteld, naar aanleiding van het proces-verbaal van 21 oktober 2011 geen stafrechtelijke sancties zijn opgelegd, maakt voorts niet dat hetCBR hem niet met toepassing van artikel 14, eerste lid, aanhef en onder a, van de Regeling de verplichting om aan een EMG deel te nemen kon en mocht opleggen, nu de bevoegdheid daartoe losstaat van die tot oplegging van strafrechtelijke sancties.”

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden