085-4862327 (dagelijks 8.00 - 22.00)

Nader uitgelegd

De Educatieve Maatregel Gedrag en verkeer (EMG) is in principe bedoeld voor bestuurders die  – tijdens dezelfde of meerdere autoritten – herhaaldelijk ongewenst rijgedrag hebben vertoond tijdens of zeer zware snelheidsovertredingen binnen de bebouwde kom. Indien u door de politie bent aangehouden vanwege rijden verkeersgevaarlijk rijgedrag of bij een snelheidsoverschrijding van 50 km/u of meer, doen zij tevens melding bij het CBR. Afhankelijk van het geconstateerde ademalcoholgehalte legt het CBR de verplichting tot het volgen van een Educatieve Maatregel Gedrag en Verkeer (EMG) op.

Aan de deelname zijn kosten verbonden. U dient eerst een bedrag van bijna € 800,00 aan het CBR te betalen, alvorens u kunt deelnemen aan de EMG. De betaling of de deelname is niet vrijblijvend. Wanneer u de kosten voor de EMG niet of niet tijdig betaalt, wordt uw rijbewijs direct ongeldig verklaard. Wanneer u niet in staat bent om de kosten ineens te betalen, kunt u binnen drie weken na ontvangst van het besluit van het CBR verzoeken om een betalingsregeling. U dient dit wel gemotiveerd te doen. U heeft de meeste kans dat het verzoek wordt toegewezen wanneer u bij uw brief een overzicht meestuurt van uw inkomsten en uitgaven.

Wanneer u de kosten volledig hebt betaald, ontvangt u een uitnodiging voor deelname aan de EMG. De EMG bestaat uit een intakegesprek, en voorts uit drie volledige cursusdagen. U dient telkens op tijd te verschijnen op de verschillende cursusdagen, en dient u een legitimatiebewijs te kunnen tonen. Uiteraard mag u niet onder invloed van alcohol of drugs verschijnen en dient u tijdens de cursus goed mee te doen. Van cursisten die niet of onvoldoende actief en constructief hebben deelgenomen aan de EMG wordt het rijbewijs ongeldig verklaard.

Tijdens de cursus wordt u gewezen op de gevaren van gevaarlijk en/of te snel rijden in het verkeer.

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden