085-4862327 (dagelijks 8.00 - 22.00)

De maatregelen en onderzoeken op een rij

Wanneer een bestuurder in aanraking komt met de vorderingsprocedure, kan het CBR besluiten om een bepaalde maatregel op te leggen. Welke maatregel concreet wordt opgelegd is afhankelijk van de omstandigheden van het geval. Het CBR kijkt hierbij hoofdzakelijk naar de inhoud van de mededeling die (bijv. door de politie) aan haar is gedaan, en de onderliggende stukken die daarbij worden aangereikt.

Wanneer een bestuurder in aanraking komt met de vorderingsprocedure, kan het CBR besluiten om een bepaalde maatregel op te leggen. Welke maatregel concreet wordt opgelegd is afhankelijk van de omstandigheden van het geval. Het CBR kijkt hierbij hoofdzakelijk naar de inhoud van de mededeling die (bijv. door de politie) aan haar is gedaan, en de onderliggende stukken die daarbij worden aangereikt.

Maatregelen

Het CBR kan de volgende maatregelen opleggen:

  • de Lichte Educatieve Maatregel Alcohol en verkeer (LEMA)
  • de Educatieve Maatregel Alcohol en verkeer (EMA)
  • de Educatieve Maatregel Gedrag en verkeer (EMG)
  • het Alcoholslotprogramma (ASP)

Bij een maatregel loopt de bestuurder niet direct het risico om zijn rijbewijs kwijt te raken. Wanneer u goed meewerkt aan de maatregel, de kosten betaalt, en telkens netjes op tijd op een cursus verschijnt, mag u het rijbewijs behouden. Alleen bij een alcoholslotprogramma wordt het rijbewijs ongeldig verklaard voor alle categorieën, behalve categorie B, waarbij op het rijbewijs zal worden aangetekend dat u alleen bevoegd bent om een specifiek met kenteken op het rijbewijs vermelde auto te besturen. In dat voertuig wordt dan het alcoholslot ingebouwd.

In sommige (zwaardere) gevallen zal het CBR in de plaats van een maatregel, de bestuurder verplichten om mee te werken aan een onderzoek.

Onderzoeken

Er zijn drie onderzoeken:

  • het onderzoek na rijden onder invloed (van alcohol of drugs)
  • het onderzoek naar de rijvaardigheid
  • het medisch onderzoek

Op deze website kunt u lezen wat de verschillende maatregelen en onderzoeken concreet inhouden en wat u eventueel kunt daartegen nog kunt doen.

Rijden onder invloed na alcohol

In het overzicht hieronder kunt u precies lezen in welke gevallen een bepaalde maatregel of onderzoek naar de rijgeschiktheid wordt opgelegd na rijden onder invloed van alcohol.

 

> Overzicht maatregelen rijvaardigheid en rijgeschiktheid

 

 

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden