085-4862327 (dagelijks 8.00 - 22.00)

Betrouwbaarheid Axis-Shield methode voor bepaling %CDT in bloedonderzoek CBR

Om het percentage van de CDT-waarde vast te stellen wordt in Nederland gebruik gemaakt van de Axis-Shield methode. De fabrikant heeft op basis van onderzoek bepaald dat een CDT-waarde vanaf 2,6% afwijkend is. Deze afwijking is gestaafd door internationaal onderzoek. Een lichte verhoging van het percentage van de CDT kan zonder ondersteuning van het resultaat door een andere methode niet geïnterpreteerd worden als recent alcoholmisbruik.

 

 

2,6 – 2,9 %CDT

Het CBR heeft in 2002, op basis van de resultaten van een enquête onder laboratoria, de keurend psychiaters geadviseerd om tussen 2,6 en 2,9 procent voorzichtigheid te betrachten met hun oordeel. Over een waarde waarboven zeker sprake is van alcoholmisbruik (zonder ondersteuning van andere bevindingen) bestaat geen eensluidende opvatting onder de diverse wetenschappers. In dat verband worden onder andere waarden van 3,1 en 3,4% genoemd als waarden waarboven iemand zonder enige andere aanwijzing en ook zonder voorgeschiedenis of vermoeden absoluut misbruik maakt van alcohol.

3,4 %CDT

Het CBR heeft voor de zekerheid gekozen voor het percentage van 3,4% (waarbij dus het zekere voor het onzekere wordt gesteld). Maar ook bij een percentage van 3,4 of meer krijgt de keurling een volledig onderzoek om ook eventueel andere aanwijzingen te vinden die de diagnose alcoholmisbruik kunnen ondersteunen.

HPLC-methode

Mocht de kandidaat het niet eens zijn met de uitslag van de test (of een ander onderdeel van het onderzoek), dan kan deze op eigen kosten een confirmatietest laten uitvoeren met de door het deskundigenpanel aan het CBR geadviseerde HPLC-methode (hogedrukvloeistofchromatografie). De HPLC- methode wordt sinds 2007 internationaal aanbevolen als de juiste confirmatiemethode voor een Axis-shield uitslag.

Verzoek

Een betrokkene moet bij een verhoogd percentage van de CDT waarde zelf vragen om toepassing van de HPLC-methode bij de contra-expertise. De conta-expertise vindt plaats op het reeds eerder afgegeven bloed dat door het CBR bewaard moet worden.

 


 

Meer informatie:

 

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden