085-4862327 (dagelijks 8.00 - 22.00)

CBR psychiatrisch onderzoek deugt niet

Steeds vaker komen clienten bij ons wiens rijbewijs ongeldig is verklaard nadat zij een psychiatrisch onderzoek hebben ondergaan bij het CBR. Volgens de psychiater die de keuring namens het CBR uitvoert, zou de client een alcoholist (in vakjargon ook wel alcoholmisbruiker) zijn, en moet daarom het rijbewijs ongeldig worden verklaard. In de meeste gevallen blijkt dat niet terecht. Op grond van het CBR psychiatrisch onderzoek worden veel mensen volkomen ten onrechte als alcoholist aangemerkt, en wordt hun rijbewijs ingenomen, enkel en alleen omdat ze een paar vragen “verkeerd” hebben beantwoord. Wat ons betreft is het duidelijk: het CBR psychiatrisch onderzoek deugt niet!

CBR psychiatrisch onderzoek

De naam CBR psychiatrisch onderzoek is niet helemaal juist. De term psychiatrisch onderzoek kan de inhoud van het onderzoek nauwelijks dekken. Het onderzoek zou door een onafhankelijk psychiater moeten worden verricht, maar in de praktijk zien we dat het grootste gedeelte van het psychiatrisch onderzoek door een arts wordt verricht. Eerst krijgt u een bloedonderzoek, daarna een lichamelijk onderzoek, en pas daarna ziet u heel kort een psychiater. Vaak hooguit enkele minuutjes. De psychiater stelt u snel enkele vragen, en is daarna weer weg. Vervolgens krijgt u nog een standaard vraaggesprek met de arts, en daarna kunt u vertrekken.

Deze werkwijze is helaas goedgekeurd door de Raad van State, de hoogste rechter die in dit soort procedures oordeelt. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft geoordeeld dat het prima is wanneer een ander dan een psychiater het CBR psychiatrisch verricht, zolang in ieder geval op enig moment de psychiater er ook bij komt.

Voor psychiaters is het CBR onderzoek een goede melkkoe geworden. Doordat zij niet het hele onderzoek zelf hoeven te verrichten, terwijl zij wel volledig betaald krijgen, kunnen ze aan de lopende band de psychiatrische onderzoeken afwerken. De opdrachten stromen binnen nu het CBR tegenwoordig aan de lopende band dit soort onderzoeken oplegt.

Onafhankelijkheid psychiaters

Op grond van hun eigen richtlijnen en beroepseed moeten de psychiaters volledig afhankelijk opereren. In de brief die u van het CBR ontvangt, staat ook dat het onderzoek wordt verricht door een onafhankelijk psychiater. Wat ons betreft is dat misschien in theorie wel zo, maar in de praktijk zien we dat toch niet terug. De psychiaters werken met vooraf door het CBR vastgestelde beoordelingskaders, waaraan zij zich strikt moeten houden. In de meeste gevallen doen de psychiaters dat ook. Zij luisteren goed naar hun opdrachtgever, het CBR. Immers weten zij maar al te goed wie hun dik belegde boterham betaalt. Op die onafhankelijkheid valt dus heel wat af te dingen.

Onze advocaten werken – waar mogelijk – met eigen psychiaters en deskundigen.  Wij brengen dan diens rapportages en verklaringen bij wijze van tegenonderzoek in de procedures tegen het CBR. Het grappige is dat het CBR het hier nooit mee eens is. “Maar dat is geen CBR-psychiater”, wordt er dan gezegd, “dus die kan dat onderzoek niet verrichten”. Gelukkig gaan de rechters in de meeste gevallen daaraan voorbij. Wanneer de rapportage goed is onderbouwd, en een heldere conclusie bevat, is dat voldoende ter weerlegging van de psychiatrische rapportage die in opdracht van het CBR is gemaakt.

Voorbereiden CBR psychiatrisch onderzoek

Het inschakelen van een eigen psychiater is een mogelijkheid om het eerste rapport van het psychiater van het CBR te weerleggen. Wanneer u het eerste CBR psychiatrisch onderzoek nog moet ondergaan, kunt u er ook voor kiezen om te voorkomen dat het CBR uw rijbewijs ongeldig zal verklaren. Wij hebben een informatiebrochure ontwikkelt waarmee u de kans aanmerkelijk vergroot om door het CBR psychiatrisch onderzoek te komen. U kunt de informatiebrochure downloaden op www.onderzoeknaarderijgeschiktheid.nl. In de informatiebrochure leggen wij uit wat u kunt verwachten van het CBR psychiatrisch onderzoek, welke vragen u gesteld kunnen worden, en met welke bedoeling de vragen worden gesteld.

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden