085-4862327 (dagelijks 8.00 - 22.00)

CBR alcoholonderzoek

Het onderzoek naar de rijgeschiktheid wordt in de volksmond vaak ook het CBR alcoholonderzoek genoemd. In de meeste gevallen wordt het onderzoek naar de rijgeschiktheid ook door het CBR opgelegd na rijden onder invloed van alcohol. Het CBR alcoholonderzoek is de zwaarste maatregel die het CBR aan een bestuurder kan opleggen.

Criteria CBR alcoholonderzoek

In de Regeling maatregelen rijvaardigheid en rijgeschiktheid 2011 wordt in artikel 23 een opsomming gegeven van de gevallen waarin het CBR zal besluiten dat een bestuurder zch moet worden onderworpen aan een onderzoek naar de rijgeschiktheid na rijden onder invloed van alcohol of drugs. Wij hebben de criteria voor u in normaal Nederlands uitgewerkt:

  • Bij een ademalcoholgehalte van meer dan 785 μg/l uitgeademde lucht, oftewel een bloedalcoholgehalte van meer dan 1,8 ‰
  • Indien aan u in de afgelopen vijf jaar aan het alcoholslotprogramma (ASP) heeft deelgenomen
  • Indien u in de afgelopen vijf jaar al eerder een onderzoek naar de geschiktheid opgelegd hebt gekregen wegens rijden onder invloed van alcohol;
  • Indien u bij de politie bekend staat als regelmatig gebruiker van drogerende stoffen
  • Indien u niet in aanmerking komt voor het alcoholslotprogramma (ASP) omdat u alleen beschikt over een rijbewijs A (motor)

Bezwaar en beroep CBR alcoholonderzoek

Wanneer aan één van deze voorwaarden is voldaan, heeft het CBR op goede gronden kunnen besluiten dat u moet deelnemen aan het CBR alcoholonderzoek. Voorwaarde is wel dat de politie terecht heeft vastgesteld dat u als bestuurder onder invloed van alcohol aan het verkeer hebt deelgenomen. Is dat niet het geval, dan is het belangrijk dat u zo spoedig mogelijk bezwaar aantekent tegen de beslissing van het CBR. Ons advies is om de zaak bij ons aan te melden.

Gespecialiseerde advocaat CBR alcoholonderzoek

De bij ons netwerk aangesloten advocaten hebben jarenlange ervaring op het gebied van de CBR-procedures en weten precies hoe zij u de beste verdediging kunnen bieden. Na aanmelding van uw zaak zal een gespecialiseerde advocaat zo snel mogelijk contact met u opnemen om de zaak met u te bespreken. Vervolgens zal de advocaat onmiddellijk de processtukken bij het CBR opvragen, en in overleg met u de te voeren verdedigingsstrategie bepalen. Bij ons bent u verzekerd van deskundige rechtsbijstand tegen een betaalbaar tarief.

Voorbereiden CBR alcoholonderzoek

Wanneer het CBR  terecht en op goede gronden het alcoholonderzoek heeft opgelegd, adviseren wij u om onze uitgebreide informatiebrochure “Onderzoek naar de rijgeschiktheid” te downloaden ter voorbereiding op het CBR onderzoek. U vergroot daarmee de kans dat u zonder problemen door het alcoholonderzoek komt, en uw rijbewijs terug krijgt of kunt behouden.

 

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden