085-4862327 (dagelijks 8.00 - 22.00)

Strafrechters kritisch over standaard maatregel CBR: alcoholslotprogramma (ASP)

Geplaatst op: 21 augustus 2013

Strafrechters zijn kritisch over het feit dat automobilisten met te veel drank op vanaf een bepaald alcoholpromillage door het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen standaard een alcoholslotprogramma krijgen opgelegd. Dat verhindert maatwerk, aldus de rechters. Met persoonlijke omstandigheden zoals de hoogte van het inkomen en de vraag of iemand een auto of rijbewijs nodig heeft voor zijn werk, wordt door het CBR geen rekening gehouden.

Automobilisten die vanaf 1 december 2011 bij een alcoholcontrole 1,3 promille of meer alcohol (570 mg) in het bloed hebben, krijgen als preventieve maatregel het alcoholslotprogramma (ASP) opgelegd. Deze maatregel bestaat uit het inbouwen van een alcoholslot in de auto en een verplicht begeleidingsprogramma.

Strafrecht

Het ASP, een bestuursrechtelijke afdoening, staat los van de sanctie die via het strafrecht kan worden opgelegd. In de regel wordt een ASP opgelegd nadat de automobilist voor de strafrechter is verschenen. Een strafrechter in Alkmaar zei eerder deze maand tijdens een zitting er moeite mee te hebben dat dronken automobilisten door twee overheidsinstanties, los van elkaar, worden bestraft voor hetzelfde feit.

Eerste keer

Een inventarisatie onder strafrechters leert dat meer rechters kritisch staan tegenover deze maatregel van het CBR. De Haagse strafrechter Elianne van Rens lichtte dat tijdens een uitzending van RTL Nieuws begin deze week toe: “Een alcoholslotprogramma voor notoire, zware drinkers: prima. Maar voor mensen die voor de eerste keer in de fout gaan, zouden er andere mogelijkheden moeten zijn.” Ter illustratie: artikel 24 in het Wetboek van Strafrecht schrijft bij het opleggen van een geldboete voor dat rechters rekening moeten houden met de draagkracht van een verdachte. Een boete van bijvoorbeeld 1.000 euro kan voor de één een groot bedrag zijn, terwijl iemand anders een dergelijk bedrag afrekent zonder met de ogen te knipperen. Strafrechters wijzen er ook op dat mensen die voor hun werk afhankelijk zijn van hun rijbewijs, als gevolg van de ASP-maatregel het risico lopen hun baan kwijt te raken. Voor iemand die voor de eerste keer in de fout gaat met alcohol in het verkeer, is dat een erg zware sanctie. Elianne van Rens: “Rechters houden rekening met de persoonlijke omstandigheden van de betrokkene, het CBR doet dat niet. Daar zit wat mij betreft de pijn.”

Cijfers

Volgens recente cijfers van het CBR hebben sinds december 2011 6.673 bestuurders een ASP opgelegd gekregen en rijden 2.699 bestuurders met een dergelijk slot rond. Met een alcoholslot moet de automobilist vooraf blazen om de auto te starten. Met een promillage lager dan 0,2 promille kan de auto worden gestart. Ter controle moet de automobilist niet alleen vooraf, maar ook tijdens het rijden blazen. Het alcoholslot bewaart ondermeer de gegevens van de meetwaarden van een deelnemer.

Bron: Rechtspraak.nl (artikel gepubliceerd op 21-8-2013)


Bezwaar en beroep

Geplaatst op: 20 juni 2012

Indien u het niet eens bent met de beslissing tot deelname aan het alcoholslotprogramma kunt u tegen deze beslissing bezwaar aantekenen. U dient dan een bezwaarschrift te sturen naar het CBR. Het bezwaar dient binnen 6 weken na dagtekening van het besluit van het CBR te worden ingediend.

De bezwaargronden die u met succes kunt aanvoeren zijn echter beperkt. Het gaat met name om een toetsing of aan de formele regels tot deelname zijn voldaan:

  • Bent u terecht als bestuurder aangemerkt?
  • Voldoet u aan de criteria voor het opleggen van het alcoholslotprogramma?
  • Is geen van de uitzonderingsgevallen van toepassing?
  • Is het ademalcoholgehalte op de juiste wijze vastgesteld?
  • Zijn er verder onregelmatigheden geweest?

U moet er rekening mee houden dat het indienen van een bezwaarschrift geen opschortende werking heeft. Dit betekent dat u ondanks het bezwaarschrift toch verplicht bent tot betaling van het cursusgeld en de deelname aan de cursus.

Wanneer u wilt dat de beslissing van het CBR wordt opgeschort, dient u tevens een verzoekschrift in te dienen bij de rechtbank in uw arrondissement voor een voorlopige voorziening. De rechter kan dan bepalen dat de beslissing van het CBR moet worden uitgesteld totdat op het bezwaarschrift is beslist.

Rijbewijs ongeldig verklaard

Ook wanneer uw rijbewijs door het CBR ongeldig is verklaard, bijvoorbeeld omdat u niet (goed) hebt meegewerkt aan het alcoholslotprogramma, kunt u tegen die beslissing binnen zes weken na de datum van de beslissing een bezwaarschrift indienen. 

Rechtsbijstand

Hoewel u ook zelf bezwaar en beroep kunt instellen tegen de beslissing van het CBR, is het vaak verstandiger om u hierin te laten bijstaan door een advocaat.

De bij ons netwerk aangesloten advocaten hebben ervaring met het alcoholslotprogramma en weten precies in welke gevallen het indienen van een bezwaarschrift zinvol is en welke bezwaar- en beroepsgronden u dient aan te voeren.

Het is daarom van belang dat u zo snel mogelijk contact met ons opneemt.


Procedure

Geplaatst op: 20 juni 2012

Het alcoholslotprogramma is met de wetswijziging van 10 april 2015, Stcrt 2015, 10188 komen te vervallen. Door de wetswijziging mag het alcoholslotprogramma niet meer door het CBR worden opgelegd.   


Nader uitgelegd

Geplaatst op: 20 juni 2012

Het alcoholslotprogramma

Het alcoholslotprogramma bestaat uit het verplicht (laten) inbouwen van een alcoholslot en de verplichte deelname aan een cursus over het alcoholgebruik in het verkeer.

Voor het laten inbouwen van het alcoholslot werkt het CBR samen met een aantal gecertificeerde garagebedrijven. U bent eerst verplicht de kosten aan het CBR te betalen, waarna u bericht ontvangt bij welk garagebedrijf u het alcoholslot dient te laten inbouwen.

Wanneer het alcoholslot is ingebouwd, bent u verplicht om alleen van die auto gebruik te maken. Het is u niet toegestaan om in een andere auto te rijden. 

Voordat u de auto start, dient u eerst te blazen in het alcoholslot. Alleen wanneer u volkomen nuchter bent, zal de auto gestart kunnen worden.

Uiteraard is het niet toegestaan om een ander te laten blazen. Overtreding van de regels, heeft tot gevolg dat het rijbewijs ongeldig wordt verklaard.

Ook dient u een cursus te volgen, vergelijkbaar met de EMA. Ook de kosten van de cursus dienen door u te worden betaald.Tijdens de cursus wordt u onder meer geleerd wat de gevaren zijn van alcoholgebruik en welke gevolgen dat kan hebben bij verkeersdeelname. Er wordt veel informatie gegeven, zoals over de invloed van alcohol op het rijgedrag en op het lichaam. Ook wordt stilgestaan bij de ernstige gevolgen van alcoholgebruik in het verkeer.


Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden