085-4862327 (dagelijks 8.00 - 22.00)

Inzage- en correctierecht

Geplaatst op: 06 november 2013

Het inzage- en correctierecht vormt een belangrijk element in het CBR onderzoek naar de rijgschiktheid. Dat blijkt wel weer uit een uitspraak van de Rechtbank Haarlem, van 20 september 2011, ECLI:NL:RBHAA:2011:BV0210. In die zaak had de psychiater het rapport niet eerst in concept aan de betrokkene toegestuurd. Dat is fout! De onderzochte persoon moet altijd in staat zijn om de bevindingen van de psychiater eerst in concept te zien, en hierop zo nodig correcties aan te brengen, voordat het naar het CBR wordt toegestuurd.

Lees meer >


CBR psychiatrisch onderzoek deugt niet

Geplaatst op: 16 augustus 2013

Steeds vaker komen clienten bij ons wiens rijbewijs ongeldig is verklaard nadat zij een psychiatrisch onderzoek hebben ondergaan bij het CBR. Volgens de psychiater die de keuring namens het CBR uitvoert, zou de client een alcoholist (in vakjargon ook wel alcoholmisbruiker) zijn, en moet daarom het rijbewijs ongeldig worden verklaard. In de meeste gevallen blijkt dat niet terecht. Op grond van het CBR psychiatrisch onderzoek worden veel mensen volkomen ten onrechte als alcoholist aangemerkt, en wordt hun rijbewijs ingenomen, enkel en alleen omdat ze een paar vragen “verkeerd” hebben beantwoord. Wat ons betreft is het duidelijk: het CBR psychiatrisch onderzoek deugt niet!

CBR psychiatrisch onderzoek

De naam CBR psychiatrisch onderzoek is niet helemaal juist. De term psychiatrisch onderzoek kan de inhoud van het onderzoek nauwelijks dekken. Het onderzoek zou door een onafhankelijk psychiater moeten worden verricht, maar in de praktijk zien we dat het grootste gedeelte van het psychiatrisch onderzoek door een arts wordt verricht. Eerst krijgt u een bloedonderzoek, daarna een lichamelijk onderzoek, en pas daarna ziet u heel kort een psychiater. Vaak hooguit enkele minuutjes. De psychiater stelt u snel enkele vragen, en is daarna weer weg. Vervolgens krijgt u nog een standaard vraaggesprek met de arts, en daarna kunt u vertrekken.

Deze werkwijze is helaas goedgekeurd door de Raad van State, de hoogste rechter die in dit soort procedures oordeelt. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft geoordeeld dat het prima is wanneer een ander dan een psychiater het CBR psychiatrisch verricht, zolang in ieder geval op enig moment de psychiater er ook bij komt.

Voor psychiaters is het CBR onderzoek een goede melkkoe geworden. Doordat zij niet het hele onderzoek zelf hoeven te verrichten, terwijl zij wel volledig betaald krijgen, kunnen ze aan de lopende band de psychiatrische onderzoeken afwerken. De opdrachten stromen binnen nu het CBR tegenwoordig aan de lopende band dit soort onderzoeken oplegt.

Onafhankelijkheid psychiaters

Op grond van hun eigen richtlijnen en beroepseed moeten de psychiaters volledig afhankelijk opereren. In de brief die u van het CBR ontvangt, staat ook dat het onderzoek wordt verricht door een onafhankelijk psychiater. Wat ons betreft is dat misschien in theorie wel zo, maar in de praktijk zien we dat toch niet terug. De psychiaters werken met vooraf door het CBR vastgestelde beoordelingskaders, waaraan zij zich strikt moeten houden. In de meeste gevallen doen de psychiaters dat ook. Zij luisteren goed naar hun opdrachtgever, het CBR. Immers weten zij maar al te goed wie hun dik belegde boterham betaalt. Op die onafhankelijkheid valt dus heel wat af te dingen.

Onze advocaten werken – waar mogelijk – met eigen psychiaters en deskundigen.  Wij brengen dan diens rapportages en verklaringen bij wijze van tegenonderzoek in de procedures tegen het CBR. Het grappige is dat het CBR het hier nooit mee eens is. “Maar dat is geen CBR-psychiater”, wordt er dan gezegd, “dus die kan dat onderzoek niet verrichten”. Gelukkig gaan de rechters in de meeste gevallen daaraan voorbij. Wanneer de rapportage goed is onderbouwd, en een heldere conclusie bevat, is dat voldoende ter weerlegging van de psychiatrische rapportage die in opdracht van het CBR is gemaakt.

Voorbereiden CBR psychiatrisch onderzoek

Het inschakelen van een eigen psychiater is een mogelijkheid om het eerste rapport van het psychiater van het CBR te weerleggen. Wanneer u het eerste CBR psychiatrisch onderzoek nog moet ondergaan, kunt u er ook voor kiezen om te voorkomen dat het CBR uw rijbewijs ongeldig zal verklaren. Wij hebben een informatiebrochure ontwikkelt waarmee u de kans aanmerkelijk vergroot om door het CBR psychiatrisch onderzoek te komen. U kunt de informatiebrochure downloaden op www.onderzoeknaarderijgeschiktheid.nl. In de informatiebrochure leggen wij uit wat u kunt verwachten van het CBR psychiatrisch onderzoek, welke vragen u gesteld kunnen worden, en met welke bedoeling de vragen worden gesteld.


CBR alcoholonderzoek

Geplaatst op: 16 augustus 2013

Het onderzoek naar de rijgeschiktheid wordt in de volksmond vaak ook het CBR alcoholonderzoek genoemd. In de meeste gevallen wordt het onderzoek naar de rijgeschiktheid ook door het CBR opgelegd na rijden onder invloed van alcohol. Het CBR alcoholonderzoek is de zwaarste maatregel die het CBR aan een bestuurder kan opleggen.

Criteria CBR alcoholonderzoek

In de Regeling maatregelen rijvaardigheid en rijgeschiktheid 2011 wordt in artikel 23 een opsomming gegeven van de gevallen waarin het CBR zal besluiten dat een bestuurder zch moet worden onderworpen aan een onderzoek naar de rijgeschiktheid na rijden onder invloed van alcohol of drugs. Wij hebben de criteria voor u in normaal Nederlands uitgewerkt:

  • Bij een ademalcoholgehalte van meer dan 785 μg/l uitgeademde lucht, oftewel een bloedalcoholgehalte van meer dan 1,8 ‰
  • Indien aan u in de afgelopen vijf jaar aan het alcoholslotprogramma (ASP) heeft deelgenomen
  • Indien u in de afgelopen vijf jaar al eerder een onderzoek naar de geschiktheid opgelegd hebt gekregen wegens rijden onder invloed van alcohol;
  • Indien u bij de politie bekend staat als regelmatig gebruiker van drogerende stoffen
  • Indien u niet in aanmerking komt voor het alcoholslotprogramma (ASP) omdat u alleen beschikt over een rijbewijs A (motor)

Bezwaar en beroep CBR alcoholonderzoek

Wanneer aan één van deze voorwaarden is voldaan, heeft het CBR op goede gronden kunnen besluiten dat u moet deelnemen aan het CBR alcoholonderzoek. Voorwaarde is wel dat de politie terecht heeft vastgesteld dat u als bestuurder onder invloed van alcohol aan het verkeer hebt deelgenomen. Is dat niet het geval, dan is het belangrijk dat u zo spoedig mogelijk bezwaar aantekent tegen de beslissing van het CBR. Ons advies is om de zaak bij ons aan te melden.

Gespecialiseerde advocaat CBR alcoholonderzoek

De bij ons netwerk aangesloten advocaten hebben jarenlange ervaring op het gebied van de CBR-procedures en weten precies hoe zij u de beste verdediging kunnen bieden. Na aanmelding van uw zaak zal een gespecialiseerde advocaat zo snel mogelijk contact met u opnemen om de zaak met u te bespreken. Vervolgens zal de advocaat onmiddellijk de processtukken bij het CBR opvragen, en in overleg met u de te voeren verdedigingsstrategie bepalen. Bij ons bent u verzekerd van deskundige rechtsbijstand tegen een betaalbaar tarief.

Voorbereiden CBR alcoholonderzoek

Wanneer het CBR  terecht en op goede gronden het alcoholonderzoek heeft opgelegd, adviseren wij u om onze uitgebreide informatiebrochure “Onderzoek naar de rijgeschiktheid” te downloaden ter voorbereiding op het CBR onderzoek. U vergroot daarmee de kans dat u zonder problemen door het alcoholonderzoek komt, en uw rijbewijs terug krijgt of kunt behouden.

 


Tweede onderzoek (tegenonderzoek) CBR

Geplaatst op: 03 augustus 2013

Wanneer de keurend psychiater na het eerste onderzoek naar de rijgeschiktheid tot de diagnose alcoholmisbruik of alcoholafhankelijkheid komt, zal het CBR u hiervan eerst in kennis stellen. U ontvangt dan een brief van het CBR waarin zij aangeven voornemens te zijn om uw rijbewijs ongeldig te verklaren op grond van het rapport van de psychiater. U hoeft zich niet bij die beslissing neer te leggen. U hebt verschillende mogelijkheden om hiertegen op te komen. Zo kunt u een vragen om een tweede onderzoek (tegenonderzoek) door een andere psychiater. In dit artikel leggen wij u uit wat de voor- en nadelen van een tweede onderzoek zijn.

Wanneer een tegenonderzoek?

In de meeste gevallen is het verstandig om een tweede onderzoek aan te vragen via het CBR. Het nadeel van een tegenonderzoek is dat u opnieuw kosten hiervoor moet betalen (bijna € 700,00). Het voordeel is dat u een tweede kans hebt om te voorkomen dat uw rijbewijs ongeldig wordt verklaard. Belangrijk is dan wel dat u niet dezelfde “fouten” maakt als de eerste keer. Op het bloedonderzoek hebt u weinig invloed, maar het vraaggesprek kunt u wel voorbereiden door onze informatiebrochure te downloaden en goed te bestuderen voor het onderzoek. In de informatiebrochure leggen wij uit met welke bedoeling bepaalde vragen worden gesteld, zodat u begrijpt op welke gronden de psychiater tijdens het eerste onderzoek tot de diagnose alcolmisbruik of alcoholafhankelijkheid is gekomen.

Het tweede onderzoek is belangrijk omdat rechters bij de beoordeling moeten uitgaan van het deskundig oordeel van de psychiater. Wil u in een procedure enig kans van verweer hebben tegen de diagnose, dan is het belangrijk dat de diagnose van de eerste psychiater onderuit wordt gehaald door de tweede psychiater.

Wij zelf werken vaak ook met een eigen psychiater die het rapport van de psychiater van het CBR kan beoordelen, en mogelijk kan weerleggen. 
In alle gevallen is het belangrijk dat u de mogelijkheid van een tweede onderzoek eerst bespreek met een gespecialiseerde advocaat. Die zal in overleg met u bepalen of een tweede onderzoek noodzakelijk en zinvol is. Heeft u een brief ontvangen van het CBR waarin zij aangeven uw rijbewijs ongeldig te willen verklaren, meld uw zaak dan zo spoedig mogelijk bij ons aan.


CBR onderzoek – rijgeschiktheid

Geplaatst op: 29 juli 2013

Wanneer het CBR een onderzoek naar de rijgeschiktheid oplegt, kan dat grote gevolgen hebben voor u. Wanneer u er niet voor kiest om bezwaar aan te tekenen tegen de beslissing van het CBR, bent u verplicht om deel te nemen aan het CBR onderzoek naar de rijgeschiktheid. Weigert u, dan wordt uw rijbewijs onmiddellijk ongeldig verklaard. Maar ook als u uzelf niet goed voorbereid op het onderzoek, loopt u een groot risico dat uw rijbewijs ongeldig wordt verklaard. Het onderzoek is lastig, met name de vragen die u moet beantwoorden. Wanneer u zich niet bewust bent van de strikvragen, is de kans dat u uw rijbewijs terugkrijgt klein. Er staat veel op het spel!

Lees meer >


Voorbereiden onderzoek naar de rijgeschiktheid (alcohol)

Geplaatst op: 14 juli 2012

Wanneer het CBR aan u een onderzoek naar de rijgeschiktheid oplegt, bent u verplicht om deze onderzoeken te ondergaan. Bij weigering wordt het rijbewijs sowieso ongeldig verklaard. U kunt er dus niet onderuit komen.Wat veel mensen echter niet weten is dat u uzelf kunt voorbereiden om deze onderzoeken. Het is belangrijk te weten welke vragen de keurend psychiater zal stellen, waarop de psychiater zal letten tijdens het lichamelijk en medisch onderzoek en naar welke waarden onderzoek wordt gedaan tijdens het laboratoriumonderzoek.

Lees meer >


Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden