085-4862327 (dagelijks 8.00 - 22.00)

Bezwaar en beroep

Indien u het niet eens bent met de beslissing tot ongeldig verklaring van uw rijbewijs, kunt u hiertegen bezwaar aantekenen. U dient dan een bezwaarschrift te sturen naar het CBR. Het bezwaar dient binnen 6 weken na dagtekening van het besluit van het CBR te worden ingediend.

De mogelijkheden om met succes bezwaar en beroep in te stellen, zijn afhankelijk van de (ernst van de) medische klachten en overige beperkingen die ten grondslag liggen. Met name het oordeel van uw behandeld arts kan hier van doorslaggevende betekenis zijn. Ook is het vaak verstandig om een second opinion bij een andere arts aan te vragen. Het oordeel van een ander, onafhankelijk arts, kan bij de beoordeling van de klachten en de gevolgen voor de verkeersveiligheid van invloed zijn.

U moet er rekening mee houden dat het indienen van een bezwaarschrift geen opschortende werking heeft. Dit betekent dat u ondanks het bezwaarschrift toch verplicht bent tot betaling van het cursusgeld en de deelname aan de cursus.

Wanneer u wilt dat de beslissing van het CBR wordt opgeschort, dient u tevens een verzoekschrift in te dienen bij de rechtbank in uw arrondissement voor een voorlopige voorziening. De rechter kan dan bepalen dat de beslissing van het CBR moet worden uitgesteld totdat op het bezwaarschrift is beslist.

Rechtsbijstand

Hoewel u ook zelf bezwaar en beroep kunt instellen tegen de beslissing van het CBR, is het verstandiger om u hierin te laten bijstaan door een advocaat. Zeker nadat uw rijbewijs ongeldig is verklaard, is deskundige rechtsbijstand noodzakelijk.  

De bij ons netwerk aangesloten advocaten hebben jarenlange ervaring met het onderzoek naar de rijgeschiktheid en weten precies in welke gevallen het indienen van een bezwaarschrift zinvol is en welke bezwaar- en beroepsgronden u dient aan te voeren.

Het is daarom van belang dat u zo snel mogelijk contact met ons opneemt.

 

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden