085-4862327 (dagelijks 8.00 - 22.00)

Bezwaar en beroep CBR onderzoek naar de rijgeschiktheid

Indien u het niet eens bent met de beslissing tot deelname aan een CBR onderzoek naar de rijgeschiktheid kunt u tegen deze beslissing bezwaar aantekenen. U dient dan een bezwaarschrift te sturen naar het CBR. Het bezwaar dient binnen 6 weken na dagtekening van het besluit, waarbij het CBR onderzoek naar de rijgeschiktheid is opgelegd, te worden ingediend.

De bezwaargronden die u met succes kunt aanvoeren zijn echter beperkt. Het gaat met name om een toetsing of aan de formele regels tot deelname zijn voldaan:

  • Bent u terecht als bestuurder aangemerkt?
  • Voldoet u aan de criteria voor het opleggen van een onderzoek naar de rijgeschiktheid?
  • Is geen van de uitzonderingsgevallen van toepassing?
  • Is het ademalcoholgehalte op de juiste wijze vastgesteld?
  • Zijn er verder onregelmatigheden geweest?

U moet er rekening mee houden dat het indienen van een bezwaarschrift geen opschortende werking heeft. Dit betekent dat u ondanks het bezwaarschrift toch verplicht bent tot betaling van het cursusgeld en de deelname aan de cursus.

Wanneer u wilt dat de beslissing van het CBR wordt opgeschort, dient u tevens een verzoekschrift in te dienen bij de rechtbank in uw arrondissement voor een voorlopige voorziening. De rechter kan dan bepalen dat de beslissing van het CBR moet worden uitgesteld totdat op het bezwaarschrift is beslist.

Rijbewijs ongeldig verklaard

Met name ook wanneer uw rijbewijs door het CBR ongeldig is verklaard, bestaan er goede mogelijkheden om deze beslissing aan te vechten. De beslissing wordt altijd gebaseerd op het onderzoek van de psychiater, maar vaak zijn de conclusies niet juist of onvoldoende gemotiveerd. In veel gevallen stelt de psychiater te snel de diagnose alcoholmisbruik of wordt deze diagnose gesteld op basis van onjuiste of onvolledige gegevens.

Zo wordt in geval van recidive, nadat eerst een EMA is gevolgd, vaak al door de keurend psychiater een persoon als alcoholmisbruiker aangemerkt, terwijl in de jurisprudentie veelvuldig is uitgemaakt dat deze enkele vaststelling onvoldoende is voor die diagnose.

Om uw rijbewijs zo snel mogelijk terug te krijgen, dient u derhalve binnen zes weken bezwaar aan te tekenen tegen de beslissing tot ongeldig verklaring van uw rijbewijs, en gelijktijdig een verzoek in te dienen bij de rechtbank om een voorlopige voorziening te treffen.

Rechtsbijstand

Hoewel u ook zelf bezwaar en beroep kunt instellen tegen de beslissing van het CBR, is het verstandiger om u hierin te laten bijstaan door een advocaat. Zeker nadat uw rijbewijs ongeldig is verklaard, is deskundige rechtsbijstand noodzakelijk.  

De bij ons netwerk aangesloten advocaten hebben jarenlange ervaring met het onderzoek naar de rijgeschiktheid en weten precies in welke gevallen het indienen van een bezwaarschrift zinvol is en welke bezwaar- en beroepsgronden u dient aan te voeren. Het is daarom van belang dat u zo snel mogelijk contact met ons opneemt.

 

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden